fbpx

nove logo2

Manažerské vzdělání zkušenostmi

Právě jste na stránce, která je věnována hlavně vedení firmy, jejim problémům apod. Díky tomu, že jsem v managementu řady firem (viz Bio), tak mám možnost nasbírat řadu zkušeností. Rád bych se s vámi takto podělil alespoň o některé z nich. Pokud vás něco zaujalo a chcete vědět více, neváhejte mi napsat.

ZEPTAT SE

list s kapkami rosy

Odhaluj zákony života.
Zákonem života je pravdomluvnost - slovo zavazuje.
Zákonem života je spolehlivost - pokud řeknete, že určitý výrobek bude připraven v úterý odpoledne, bude připraven v úterý odpoledne.
Zákonem života je poctivost.

nápis na dlani Where Is Humanity

Člověk vedený v dětství ke skromnosti vděčí své rodině za větší dědictví než ten, komu rodina zanechala velký majetek. I bez tohoto „dědictví“ si lze skromnost osvojit. Je těžké snížit svůj standard, pokud v něm stále žiji. Naučte se svůj životní standard snižovat a místo pěti hvězdičkového hotelu se spokojte se čtyř hvězdičkovým. Místo čtyř hvězdičkového pak s tří hvězdičkovým. Určete si životní limit neboli finanční standard a nadbytek dávejte potřebnějším.

žena si čte knihu

Učení má ohromný význam a to po celý život. Mnozí z nás se však přestávají učit úderem konce povinné školní docházky. V té chvíli však ten opravdový proces učení teprve začíná, stejně jako v případě předškolního dítěte, které do školy nechodí, ale učí se "mílovými kroky" o životě. Učme se od malých dětí o tom, jak se neustále zajímat o své okolí, o svět, jak se učit...

ležící stará kniha

Jakmile začneme pracovat, měly by se knihy stát ještě důležitějšími, než když jsme byli na škole, ale kolik lidí doprovází své pracovní zkušenosti konfrontací s různými pohledy odborníků, praktiků, poradců atd., kteří své znalosti a zkušenosti prezentují v knižní podobě? Jaká škoda pro většinu pracovníků, když své pracovní zkušenosti nekonfrontují se znalostmi v dostupných knihách na vybrané téma...

terč na grafu

Razím zásadu: každý den se nauč něčemu novému. Kladu velký důraz na učení, pravidelné vzdělávání a rozvoj pracovníků. Pokud probíhá např. pravidelné měsíční školení obchodních dovedností prodejců, pak za 3-5 let máte ve firmě nejlepší tým prodejců v celé branži. Proč? Protože tak velký, pravidelný a systematický důraz na poctivé vzdělávání zaměstnanců klade málokterá firma, potažmo management. V tomto smyslu hovořím opravdu o tzv. pře-UČENÍ konkurenci.

muž za notebookem

Když je něco "in", znamená to, že to "frčí" a to zase znamená jednoduchý důsledek pro obchod - tady nejspíš budou točit peníze. V případě manažerského poradenství peníze ne malé.

Než se tedy rozhodnete pro jakoukoliv formu manažerského poradenství, dobře si ujasněte několik faktů:

žena s vytřeštěnýma očima a rukama před ústy

Další z tipů na to, jak díky atmosféře ve firmě dosahovat co nejlepší výsledky, zní takto: 

  • Snažte se vytvořit takovou atmosféru, aby se vaši lidé navzájem nebáli otevřenému vyjádření názorů a porovnání těchto názorů, konstruktivní debatě o rozdílných stanoviscích. Tyto debaty jsou na úrovni ve chvíli, kdy sám šéf respektuje základní pravidla slušné komunikace a spravedlnosti. Všichni si dobře uvědomujeme, že každý člověk může mít a většinou má trošku odlišný podhled na svět, vidí věci z jiného úhlu, pod tíhou vlastních zkušeností, „svými brýlemi“. To není na škodu, naopak, tam kde jsou dva lidé, a mají ve všem stejné názory, je jeden z nich „zbytečný“. Prostě odlišnost názorů a schopnost lidí o této odlišnosti komunikovat na úrovni většinou znamená najít ještě lepší řešení. Debaty mezi lidmi jsou na úrovni, každý z nás je skutečný diplomat, když znají základní pravidla komunikace.

skupina figurek, které se drží v kruhu

Pokud chcete, aby se ve vaši firmě dosahovaly co nejlepší výsledky, snažte se o toto:
Pozvěte co největší množství zaměstnanců, kteří se společně sejdou a vytvoří, hromadně, plán na další rok. Každý se vyjádří a je úkolem šéfa vše sjednotit do jednoho společného plánu. Toto je skutečný úděl šéfa – usměrňovat společné úsilí žádoucím směrem, sjednocovat a vést lidi, ne je řídit a kontrolovat.

ruka doplňuje písmenko O do slova CUSTOMER

Zaměstnanci jsou plně zodpovědní za spokojenost zákazníků, neboť se s nimi na rozdíl od manažerů setkávají denně. Jedna věc je kvalita produktů či služeb, které Vaše firma nabízí. Ale naprosto zásadní je úroveň chování Vašich zaměstnanců k zákazníkům.

kreslený mozek v hrnci

Brainstorming. Často používaný pojem... O co se ale vlastně jedná? My v Čechách bychom řekli, že je to vlastně obyčejná debata, při které se přemýšlí, co a jak zlepšit či vyřešit. Takováto debata by měla mít určité mantinely nebo pravidla, aby byla k užitku. Takže:

prasátko-kasička hledí do netobooku na slovo BONUS

Co to znamená v praxi? V praxi to znamená v podstatě to samé, co odměňovat obchodníky...
Každý dobrý obchodník je z části (cca. 30-40%) odměňován fixní částkou a ze 60-70% odměňován na základě provize. Tak by i každý manažer měl být motivován tím, co on spolu se svými podřízenými "vyprodukuje". Zodpovědný systém odměňování je takový systém, ve kterém jsou manažeři odměňováni podle toho, nakolik se podíleli na celkovém výsledku svého oddělení (části firmy či firmy celé).

2 figurky stoupají po 3D grafu, třetí z něj padá

Co jsou to pevné body?
Definujte lidem žádoucí výsledky (produkt), nikoliv metody (činnosti, jak něčeho dosáhnout). Tím vymezíte, co se má udělat a dokdy. Samozřejmě při součastném respektování všech zákonů, předpisů a směrnic a při respektování etických a morálních hodnot.

díl puzzle s nápisem PARTNER

Nemáte-li důvěru nebo chybí-li společná představa o žádoucích výsledcích, máte tendenci vést za ruku, neustále kontrolovat a nařizovat. Protože lidem nedůvěřujete, cítíte potřebu je stále kontrolovat. Jaká však bude vaše metoda v případě, že budete lidem důvěřovat?

Ford modro-bílé logo

Henry Ford řekl, že pokud je nějaké tajemství úspěchu, pak je to schopnost vidět všechno jak ze svého pohledu, tak z pohledu druhého člověka. Vždy buďte maximálně empatickým člověkem. Nedávno jsem jezdil v terénu při koučinku s jedním obchodníkem. Všiml jsem si u něho něčeho, čeho jsem svědkem velice často. Ptal se jedné zákaznice, jak bylo na dovolené? Ta paní začala nadšeně vyprávět, nicméně náš obchodník byl myšlenkami již někde úplně jinde... připravoval si v hlavě, co řekne dalšího, až paní domluví.

skupinka lidí tleská dojaté ženě

Jednou z hlavních příčin fenomenálních spěchů Andrewa Carnegieho bylo to, že své zaměstnance chválil na veřejnosti i v soukromí.
Upřímné ocenění patřilo k tajemstvím úspěchů Johna D. Rockefellera při jednání s lidmi. Příklad. Když jeden z jeho partnerů připravil firmu špatným nákupem v Jižní Americe o milión dolarů, John D. měl právo ho kritizovat. Ale věděl dobře, že jeho společník dělal, co mohl, a tím to bylo celé vyřízeno. A Rockefeller dokázal ještě najít něco k pochvale!!!

šíp v terči s nápisem ACTION

Považujte schopnost nadchnout lidi za jednu ze svých největších předností...

Pamatujte, že JEDINĚ OCENĚNÍM A POVZBUZENÍM DOSTANETE Z LIDÍ TO NEJLEPŠÍ, CO V SOBĚ MAJÍ. Na druhé straně nic jiného tak nezabíjí energii a chuť druhých lidí jako kritika od nadřízených. Nikdy nikoho nekritizujte. Spíše se snažte podnítit lidi k práci. Když to jen trochu jde, chvalte a nevyhledávejte chyby. Jestliže jste s něčím spokojeni, upřímně to oceňte - nešetřete chválou.

figurky mají poradu

PORADA MUSÍ PROBÍHAT VŽDY V PRAVIDELNÝ ČAS, NA PRAVIDELNÉM MÍSTĚ. TO JE ZÁKLADNÍ PŘEDPOKLAD. POKUD JE PORADA DELŠÍ, VŽDY SE NEJPOZDĚJI PO 75TI MINUTÝCH UDĚLÁ PŘESTÁVKA NA 10 MIN.

PRŮBĚH PORADY:

detail na ruce ťukající do mobilu

Být v intenzivním komunikačním kontaktu s lidmi znamená být uprostřed dění. Denní přímý kontakt (tzn. rozhovor přímý či přes telefon) s klíčovými lidmi je moje povinnost (ať už jsou to moji blízcí v rodině, moji spolupracovníci, podřízení či zákazníci). Komunikační kontakt s ostatními lidmi v mém profesním či soukromém životě musím udržovat podle možností – čím víc, tím lépe. Na každý mail mého zaměstnance odpovím, i kdyby to mělo trvat několik dní. Věnuji čas své ženě, abych si s ní promluvil o tom, jaký byl den. Zavolám svému zákazníkovi, abych mu osobně popřál k narozeninám...

figurka drží váhy se symboly měn

Jedním z nejdůležitějších pravidel dobrého vedoucího je: nikdy se nevrhat novým strategickým směrem na základě jedné možnosti, bez ohledu na to, jak jedinečná a slibná se zdá. Příležitosti přicházejí a odcházejí. Kdybychom dovolili, aby ovlivňovaly strategický plán, pak bychom za chvíli skončili tím, že budeme neustále kličkovat mezi jednotlivými směry.

feedback schéma

Manažeři by měli minimálně 4x do roka rozdat svým lidem „dotazník zpětné vazby“, aby tam zaměstnanci uvedli své názory na firmu, na svou práci, co se jim líbí, co se jim nelíbí, připomínky, nesouhlasy, zkrátka, ať mají možnost se vyjádřit.

figurky mají poradu

Týdenní porady sou jedním z nejefektivnějších a nejúčinnějších nástrojů, jak dlouhodobě, malými krůčky, zvyšovat efektivitu a produktivitu práce svých lidí. Porady by měly být zaměřené na prezentování výsledků, na odměňování drobnostmi nejlepších, na všťepování zásad a filosofie firmy, stručně řečeno na pozitivní věci. Neměly by se zde řešit věci negativního rázu, které by mohly rozhodit celý Váš tým. Týká-li se problematická věc pouze jedinců, pak je třeba ji vyřešit individuálně. Jedná-li se však o problém celého kolektivu, šéf se nesmí bát jít i do tvrdé konfrontace, aby se problém vyřešil. Celkově by se však opravdu problémové a negativní věci neměly řešit na poradě.

šíp v terči s nápisem ACTION

Každý ve firmě, počínaje šéfem, by měl být zaměřený na cíl (na výsledek práce), ne na činnost. Pokud člověk chce, najde způsob. Pokud nechce, hledá důvod jak něco nepůjde. Přitom energie vydávaná na hledání rozumných důvodů a logického zdůvodnění toho, proč něco není hotovo (nebo proč něco nejde) je stejně velká jako energie, kterou člověk používá na to, když hledá způsob, jak něco vykonat, i když to nemá popsané ve svém popisu pracovního místa.

žena telefonuje na ulici

To znamená především s nimi intenzivně komunikovat, o tom, co mají hotové, co se jim povedlo, co mají v plánu na dnešek, na tento týden... Dále je oceňovat upřímně, oceňovat je za dosažené výsledky, pozitivně je povzbuzovat, že zvládnou všechny překážky, ukázat jim, jak můžou věci zvládat lépe a snadněji, být jim dobrým přítelem, tzn. především jim pozorně a pečlivě naslouchat, tahat z nich všechny nesouhlasy, tzn. ptát se jich, co se jim líbí, co se jim nelíbí, co by si přáli dál, co by si přáli změnit apod.

potřesení rukou

Nechtějte od lidí loajalitu a důvěru, když jim sami nedáváte loajalitu a důvěru.

Ocelový a průmyslový magnát, milionář přelomu 19. a 20. století, Andrea Carnegie, si uvědomoval jednu velkou pravdu a i díky ní se vypracoval z chudého, obyčejného dělníka v postavení, kdy ovládal celý americký průmysl. Kladl důraz na chování, jež vzbuzuje sympatie. Potvrdil, že by propustil každého, ať už by kvantita jeho práce byla sebevětší či kvalita sebelepší, kdo by nepracoval v duchu spolupráce. A PŘEDEVŠÍM, CARNEGIE TRVAL NA TOM, ŽE LIDÉ MAJÍ BÝT NA SEBE PŘÍJEMNÍ.

vyčerpaná žena se drží za hlavu

Únava versus vyčerpání. Kdo tvrdě pracuje, bývá na konci dne unavený. To je normální fakt, a neměli bychom sami sebe považovat za roboty, kteří jsou schopni stálého provozu. Na normální, zdravou únavu pomůže, když se člověk naučí správně odpočívat. Stačí si po práci na 10minut lehnout a "vychutnat si" tíži vlastního těla. Uvolnit se a relaxovat.

figurka šplhá po šipce, za ní jsou grafy

Pokud něco nefunguje, je třeba to změnit. Mnoho obchodníků jde znovu a znovu na schůzku, znovu a znovu mají na konci měsíce chabé výsledky, a přesto dělají stále totéž stále stejným způsobem. Jsou jako mouchy, které chtějí vyletět z pokoje, ale stále znovu narážejí na sklo okna, dokud se k smrti neumoří. Hledejte způsoby, jak dělat svou práci jinak, abyste dosáhli lepších výsledků.

kreslený švec při práci

Dělník ví, co pro svou práci použít

Dělník ví, co pro svou práci použít a hlavně – jak to použít. Kladivo, lopatu, vrtačku. Jaké jsou Vaše nástroje, pro Vaši práci a pro dosažení jejich cílů? Napište si je. Až to uděláte, zeptejte se, zda jsou to skutečně všechny možné nástroje, které můžete použít. Jste si jistí, že neexistují další?

detail na ruku, která se podepisuje

Co od Vás očekává zákazník?

Pokud myslíte víc na peníze, než na své zákazníky či potenciální klienty, těžko uspějete. Zákazníky máte, i když nejste zrovna prodejcem. Ve firmě je mnoho zákazníků – tzv. vnitro-firemních zákazníků. Co od Vás očekává člověk, jež od Vás přebírá výsledek Vaši práci?

rostoucí a klesající graf

Obchodník, který nemá výsledky, by si měl přečíst několik knih od lidí, kteří výsledky v prodeji mají

To neznamená vrátit se do školních lavic, ale být praktik – obchodník, který nemá výsledky, by si měl přečíst několik knih od lidí, kteří výsledky v prodeji mají. Většina úspěšných obchodníků není o 100% inteligentnější, nepracují 24 hodin denně... přesto mají dvojnásobně i víceronásobně větší tržby, než průměr. Proč? Ví, jak na to. Zjistěte, jak na to – méně se nadřete, práce Vás bude víc bavit a to hlavní bude – budete mít žádoucí výsledky.

Zůstaňte ve spojení

Pokud máte nějaký dotaz, chcete si popovídat,      

dát si se mnou šálek dobré kávy,

tak se neváhejte na mne obrátit.

Rád se Vám budu věnovat.

                          button-kontaktujte-mne                                button-facebook linkedin 

 

 Copyright © 2018 - 2019 / Všechna práva vyhrazena                                                       Ochrana osobních údajů                                                  Prodej firem