fbpx

nove logo2

Manažerské vzdělání zkušenostmi

Právě jste na stránce, která je věnována hlavně vedení firmy, jejim problémům apod. Díky tomu, že jsem v managementu řady firem (viz Bio), tak mám možnost nasbírat řadu zkušeností. Rád bych se s vámi takto podělil alespoň o některé z nich. Pokud vás něco zaujalo a chcete vědět více, neváhejte mi napsat.

ZEPTAT SE

anglická slova, zvýrazněno BUSINESS

Obchod se sám neudělá – je třeba ho aktivně utvářet

Mnoho schopných jednotlivců, obchodníků, ale i vnitro-firemních oddělení a firem skončí bez výsledků (nebo s chabými výsledky) jen proto, že nejsou dostatečně aktivní – nedávají o sobě ostatním vědět, nedělají tak potřebné „PR“, neprezentují své výsledky, nedělají dostatek nabídek.

šíp zabodnutý uprostřed terče

Jaký je cíl mé práce?

Pracovat bez jasně určeného cíle je jako plout na lodi uprostřed oceánu a nevědět do kterého přístavu. Jako loď nemůže bez kompasu a jasně definovaného cíle doplout do přístavu, tak nemůže do cíle, přístavu své práce, dojít ten, kdo nemá jasně definovaný cíl (soubor cílů) pro svou činnost. Jaký je cíl mé práce? Jaké jsou cíle mé práce?

figurka sedí na zlatých mincích

V dnešní době je ve všech pádech skloňováno slovo úspěch. Často si lidé pod tímto pojmem představí bohatství, peníze, postavení, vliv, popularitu. Jenže, při bližším pohledu... Jsou takto "úspěšní" lidé opravdu úspěšní? Jsou šťastní, mají spokojené životy? Jsou produktivní?

4 figurky jdou jedním směrem, pátá proti nim

Mít silný účel, smysl práce, je jako mít v zásobě stále dostatek benzínu do motoru

Většina lidí pracuje pro peníze a to je důvod, proč nakonec nemají dobré výsledky, ale jen průměrné. Proč děláte svou práci vy? Pokud pro peníze, zastaví Vás zklamání, překážky, neúspěch. Mít silný účel, smysl práce, je jako mít v zásobě stále dostatek benzínu do motoru.

červený křížek

Nepatříte i Vy mezi osudově chybující manažery? V nasledujících krátkých úvaháh se dozvíte, co stojí za častým selháním manažerů na svých pozicích. Nejčastější manažerské chyby, které se v praxi běžně vyskytují a až příliš často se opakují - firma od firmy...

Jsou to:

inkoustové pero a nápis WRONG

Dát úkol neznamená řídit podnik (oddělení). Je potřeba vzít odpovědnost za to, že úkol bude udělán, příkaz bude přesně splněn.

inkoustové pero a nápis WRONG

Chyba neučit se od svých zaměstnanců / podřízených. Kdo sám stále mluví a nikdy se neptá, zbavuje se největšího zdroje informací, jenž leží přímo v podřízených. Takový člověk dává spíš přednost pochlebování před výkonností.

inkoustové pero a nápis WRONG

Je lepší mít malý podnik, jenž roste, než velký, který skomírá. Má-li firma obrat za rok 100mil.Kč a náklady 120mil.Kč, zkrachuje. Je lépe mít obrat 12mil.Kč, náklady 10mil.Kč a prosperovat. VELIKOST NEZNAMENÁ VÝKONNOST A ÚSPĚCH. FIRMA SE POSUZUJE PODLE VÝSLEDKŮ!!!

inkoustové pero a nápis WRONG

Spoléhám se na doměnky, ne na fakta. Mnoho manažerů řídí firmy přes diskuze a názory a ne přes přesná čísla, která jsou pak interpretována. Není vždy pravda, že názor většiny je ten nejlepší - manažer má sledovat čísla, zjistit všechna fakta (vyslechnout názor všech), A PAK SE MUSÍ ROZHODNOUT A MUSÍ VZÍT ZODPOVĚDNOST ZA VLASTNÍ ROZHODNUTÍ. Podnik má být řízen fakty, čísly, byť je potřeba vést diskuze. Běžte na "pracovní místo", Japonci říkají na gemba, a udělejte si vlastní obrázek o situaci, věcech, lidech. Dívejte se na to, co lidé dělají (jaké mají výsledky), ne na to, co říkají (proč výsledky nemají).

inkoustové pero a nápis WRONG

Pochybnost nad vlastní pozicí - že ředitel, manažer a podobné pozice nejsou přímými producenty apod. Přímou přidanou hodnotu vytváří obchodník na schůzce, když prodá svůj produkt/službu, přímou hodnotu vytváří dělník, když vyrobí výrobek. Nicméně je třeba mít na paměti, že loď dopluje do cíle, jen když má dobrého kapitána, který pevně a zkušeně drží kormidlo. Jako kapitán nemůže dělat vše na lodi, tak ani manažer ve firmě.

inkoustové pero a nápis WRONG

Mylná domněnka, že nízké mzdy přinesou nižší náklady (úspory), je chyba, jíž se dopouští většina podnikatelů, manažerů. Když má dělník (obchodník atd.) měsíční mzdu 25.000Kč a vydělá 50.000Kč pro firmu, mám šetřit na jeho mzdě? A když má dělník (obchodník atd.) měsíčně mzdu 15.000Kč a vydělá pro firmu 10.000Kč, ušetřil jsem? V prvním případě je čistý zisk 25.000Kč, v druhém čistá ztráta 5.000Kč. Nešetřete na svých výkonných lidech!!!

inkoustové pero a nápis WRONG

Základní chyba pořizovat nový investiční majetek – budovy, stroje, vybavení atd., když stávající jsou využívány z 50-60% své kapacity. Je daleko jednodušší zdvojnáosbit provozní kapacitu stávajících strojů než zdvojnásobit jejich počet.

inkoustové pero a nápis WRONG

V podniku vládne rivalita mezi odděleními... Jednotlivá oddělení v podniku nejsou soupeři, ale partneři, kteří mají společným úsilím dosahovat cílů. Je povinností manažera, aby udělal vše, co je v jeho silách pro podporu spolupráce jednotlivých oddělení. V praxi jsme však svědky často toho, že manažer pro vzájemnou spolupráci a podporu komunikace jednotlivých oddělení mnoho nedělá. To je velká chyba.

šipka plazící se po rostoucím grafu

Značná část podniků s českým kapitálem stále podceňuje význam firemní kultury

Všem selsky smýšlejícím lidem je jasné, že relativně spokojený a vedení firmy důvěřující zaměstnanec pracuje uvolněněji, rychleji, kreativněji, jeví více zájmu o spolupráci a komunikaci – tudíž je ve finále i produktivnější ve své práci (s menším množstvím vstupů generuje více výstupů).

Zůstaňte ve spojení

Pokud máte nějaký dotaz, chcete si popovídat,      

dát si se mnou šálek dobré kávy,

tak se neváhejte na mne obrátit.

Rád se Vám budu věnovat.

                          button-kontaktujte-mne                                button-facebook linkedin 

 

 Copyright © 2018 - 2019 / Všechna práva vyhrazena                                                       Ochrana osobních údajů                                                  Prodej firem