fbpx

nove logo2

Chyby manažerů

Často se mi stálá, že když přijdu k nějakému klientovi a povídáme si, často má různé naučené fráze a domněnky, které ve skutečnosti nejsou pravda. A proto chybuje. Přečtěte si je a nedělejte stejné chyby jako ostatní.

Pokud máte jakýkoliv dotaz, nebojte se mě zeptat.

ZEPTAT SE

potřesení rukou se sluncem v pozadí

Chyby v HR managementu mohou stát malé a střední podniky jmění. Jak se jich vyvarovat?

Zdlouhavý proces náboru nových pracovníků, přílišná neformálnost nebo chybějící pracovní příručka – to jsou jen některé z častých chyb spojených s řízením lidských zdrojů, jichž se dopouštějí malé a střední firmy. Důsledkem toho jim pak chybí talentovaní zaměstnanci, musejí se vypořádávat s právními spory či trpí atmosféra a výkonnost na pracovišti.

inkoustové pero a nápis WRONG

Dát úkol neznamená řídit podnik (oddělení). Je potřeba vzít odpovědnost za to, že úkol bude udělán, příkaz bude přesně splněn.

inkoustové pero a nápis WRONG

Chyba neučit se od svých zaměstnanců / podřízených. Kdo sám stále mluví a nikdy se neptá, zbavuje se největšího zdroje informací, jenž leží přímo v podřízených. Takový člověk dává spíš přednost pochlebování před výkonností.

inkoustové pero a nápis WRONG

Je lepší mít malý podnik, jenž roste, než velký, který skomírá. Má-li firma obrat za rok 100mil.Kč a náklady 120mil.Kč, zkrachuje. Je lépe mít obrat 12mil.Kč, náklady 10mil.Kč a prosperovat. VELIKOST NEZNAMENÁ VÝKONNOST A ÚSPĚCH. FIRMA SE POSUZUJE PODLE VÝSLEDKŮ!!!

inkoustové pero a nápis WRONG

Spoléhám se na doměnky, ne na fakta. Mnoho manažerů řídí firmy přes diskuze a názory a ne přes přesná čísla, která jsou pak interpretována. Není vždy pravda, že názor většiny je ten nejlepší - manažer má sledovat čísla, zjistit všechna fakta (vyslechnout názor všech), A PAK SE MUSÍ ROZHODNOUT A MUSÍ VZÍT ZODPOVĚDNOST ZA VLASTNÍ ROZHODNUTÍ. Podnik má být řízen fakty, čísly, byť je potřeba vést diskuze. Běžte na "pracovní místo", Japonci říkají na gemba, a udělejte si vlastní obrázek o situaci, věcech, lidech. Dívejte se na to, co lidé dělají (jaké mají výsledky), ne na to, co říkají (proč výsledky nemají).

inkoustové pero a nápis WRONG

Pochybnost nad vlastní pozicí - že ředitel, manažer a podobné pozice nejsou přímými producenty apod. Přímou přidanou hodnotu vytváří obchodník na schůzce, když prodá svůj produkt/službu, přímou hodnotu vytváří dělník, když vyrobí výrobek. Nicméně je třeba mít na paměti, že loď dopluje do cíle, jen když má dobrého kapitána, který pevně a zkušeně drží kormidlo. Jako kapitán nemůže dělat vše na lodi, tak ani manažer ve firmě.

inkoustové pero a nápis WRONG

Mylná domněnka, že nízké mzdy přinesou nižší náklady (úspory), je chyba, jíž se dopouští většina podnikatelů, manažerů. Když má dělník (obchodník atd.) měsíční mzdu 25.000Kč a vydělá 50.000Kč pro firmu, mám šetřit na jeho mzdě? A když má dělník (obchodník atd.) měsíčně mzdu 15.000Kč a vydělá pro firmu 10.000Kč, ušetřil jsem? V prvním případě je čistý zisk 25.000Kč, v druhém čistá ztráta 5.000Kč. Nešetřete na svých výkonných lidech!!!

inkoustové pero a nápis WRONG

Základní chyba pořizovat nový investiční majetek – budovy, stroje, vybavení atd., když stávající jsou využívány z 50-60% své kapacity. Je daleko jednodušší zdvojnáosbit provozní kapacitu stávajících strojů než zdvojnásobit jejich počet.

inkoustové pero a nápis WRONG

V podniku vládne rivalita mezi odděleními... Jednotlivá oddělení v podniku nejsou soupeři, ale partneři, kteří mají společným úsilím dosahovat cílů. Je povinností manažera, aby udělal vše, co je v jeho silách pro podporu spolupráce jednotlivých oddělení. V praxi jsme však svědky často toho, že manažer pro vzájemnou spolupráci a podporu komunikace jednotlivých oddělení mnoho nedělá. To je velká chyba.

Zůstaňte ve spojení

Pokud máte nějaký dotaz, chcete si popovídat,      

dát si se mnou šálek dobré kávy,

tak se neváhejte na mne obrátit.

Rád se Vám budu věnovat.

                          button-kontaktujte-mne                                button-facebook linkedin 

 

 Copyright © 2018 - 2019 / Všechna práva vyhrazena                                                       Ochrana osobních údajů                                                  Prodej firem