fbpx

nove logo2

Leadership pro manažery i podnikatele

Vedení lidí rozhodně není jednoduchá záležitost. V článcích této kategorie se dozvíte vše o vedení lidí, leadershipu a efektivním managementu. Zodpovíme otázky jako v čem tkví podstata vedení lidí a efektivity managementu? Jak být lepším manažerem? Jak správně komunikovat s druhými, jak se naučit týmové práci, vedení lidí, delegování, motivování, hodnocení, sledování výkonu, stanovování cílů a dalším schopnostem podstatným pro efektivní management? Navíc pokud se zúčastníte našeho školení manažerských dovedností, rozhodně společně dostaneme z Vás, Vašich lidí i Vaší firmy to nejlepší.

skupinka mladých sedí v trávě

Zjistil jsem, že pokud člověk s vnímavou pozorností „skenuje“ druhé lidi, velmi často zjistí minimálně v hrubých obrysech, proč daní lidé jsou tam kde jsou a dělají to, co dělají. Proč jsou  buď úspěšní nebo neúspěšní. Budeš-li lidem naslouchat a budeš-li je pozorovat, poměrně snadno odhadneš, kdo úspěchu dosáhne a kdo ne. Vytvoř si zvyk ptát se sám sebe: „Co se od tohoto člověka mohu naučit?“

LEADERS křídou na tabuli

Lidé, kteří vedou dřív či později ostatní, jsou jako včely či mravenci. Nikdy neztrácejí svůj čas – učí se, čtou si, píšou, sebezdokonalují se, tvoří, neustále studují praktické aspekty života. Zkoumají, co je funkční a účelné a co nikoliv, co vede k výsledkům a co ne. Nemyslím si, že většina lídrů kdy začínala s tím, že chtějí být lídry. Nicméně „přeučili svou generaci“ a stali se v mnoha případech pro druhé inspirací a tahouny. Proto jsou dnes lídry.

5P a vykukující žena

Dostal jsem dobrou radu v americkém námořnictvu, něco, co se nazývá 5 P´s: „Prior planning prevents poor performance.“ (Ve volném překladu: Plánování s předstihem chrání před chabými výsledky.)

dvě tlačítka - All / Nothing

Můj mentor, Gunter Petz, mi jednou řekl: „Poloviční věci je mrhání peněz.“ Pokud jdeš něco dělat, dělej to správně, naplno, se 100%ním závazkem.

2 šanony se štítkem STRATEGY

Andre Horn, pozdější finanční ředitel Joy Manufacturing Company mi nabídl hodnotnou radu pro integrování akvizice (a tato rada se dá aplikovat na jakýkoliv velký projekt): „Dělej to jako francouzská kavalérie: plánuj dlouhodobě, přikazuj na nejbližší dobu.“

ruka držící svinovací metr

Nejlepší rada, jakou jsem kdy o byznysu dostal, pochází od mého otce, F.J. Drakemana, mezinárodního byznysmena. Řekl mi: „LIDÉ UDĚLAJÍ, CO MĚŘÍŠ A KONTROLUJEŠ.“ To neznamená pouze se soustředit na výroční zprávy a účetní závěrky, i když i to je důležité. Manažeři by měli monitorovat a kontrolovat úkoly zaměstnanců a jejich dokončení v reálném čase, a zajišťovat, že každý ze zaměstnanců dosáhne svých pracovních cílů.

nápis NO STRESS

V počátcích mé kariéry u Chicago White Sox, kdy jsem pracoval v administrativě, mi pozdější generální ředitel Roland Hemond poradil, abych se nestresoval z toho, co nemůžu kontrolovat a zůstal zaměřený na ty věci, které kontrolovat (ovlivnit) můžu. Jednoho dne jsme se společně procházeli parkem, když začalo pršet.

žena ukazuje prsty OK

Poté, co jsem odešel do důchodu z New York City policejního oddělení v roce 1985 jako jeden z nejvíce oceněných detektivů, založil jsem bezpečnostní a vyšetřovací společnost. Úspěch mého byznysu je přímo spojen s mým každodenním večerním vycházením do ulic, kde jsem neustále vytvářel „síť“. Ačkoliv mi toto vytváření sítí bránilo v tom být dobrým otcem a dobrým manželem, byl to nakonec jediný důvod, že můj byznys byl a je úspěšný. Být schopen jít ven a dělat tyto důležité kontakty vytvořilo prosperující společnost. Jedna z nejvíce přehlížených částí vytváření sítí jsou asistenti lidí, které se snažíte „kultivovat“.

bílý otazník na černém podkladě

Služte vašemu konečnému "bossu" – zákazníkovi. Moji kariéru jsem strávil v energetickém průmyslu, kde znalost a služba vašim zákazníkům je kriticky důležitá. Bylo to v námořnictvu, kde jsem se nicméně naučil klíčovou věc pro byznys. Byl jsem v civilním inženýrském sboru, který se specializoval na veřejné pracovní operace. Vedoucí sboru měl dubový list, který si nechával na svém rukávu a liniový vedoucí měl hvězdu na svém rukávu.

rostoucí graf, nad ním nápis SUCCESS

Charles W. "Charlie" Coker mi jednou dal radu v podobě těchto moudrých slov:

"Firma, kterou řídím, prosperovala po více než 104 let pro zásluhy lidí, kteří zde byli a jsou. Tak dlouhý úspěch nemůže přijít z ničeho jiného. V konečném důsledku je jakákoliv firma sbírkou lidí, kteří vytvářejí produkty, dělají všechnu práci pro dosažení finančních výsledků a nakonec vytvářejí i pověst firmy. Správní lidé tvoří byznys."

777 na výherním automatu
  1. Běžte tam, kde není "provoz" (kde je tržní příležitost, mezera na trhu).
  2. Nikdy nedosáhnete víc než to, s čím jste ochotni se spokojit.
  3. Jediná měna, která má konečné limity, je čas. Takže ho využijte moudře.

zelená fajfka v kroužku, za ní figurka

Akceptujte, změňte nebo opusťte. Jinými slovy, nesnažte se změnit něco, co změnit nejde. Přijměte to, co je dáno, změňte, co jste schopni změnit, případně to přesuňte na někoho jiného, na někdy jindy.

Karen N. Danziger
Výkonný více-prezident Howard Sloan Koller Group

otazníky na hracích kostkách

Během jednoho z mých prvních pracovních úkolů, když mi bylo 22, jsem stál před těžkým rozhodnutím. Zeptal jsem se zakladatele firmy na jeho názor. Odpověděl mi: "To je tvoje práce - zvážit všechny dostupné informace a udělat rozhodnutí, které bude dlouhodobě nejlepší pro firmu. Když to tak uděláš, bude to vše v pořádku." Tato rada mě vedla v průběhu mé kariéry a nikdy nezklamala ani mou firmu, ani naše lidi.

Michal Dan
Předseda představenstva, prezident a výkonný ředitel Brink´s Company

anglická slova, zvýrazněno SATISFACTION

Ian Morrison, bývalý prezident Institutu pro budoucnost, mi řekl, že mám dvě volby jako předseda představenstva - buď budu dozorce nebo agent změny. A že ve skutečnosti jediná volba, kterou mám, je být agentem změny. Výměnou za to, že budu agent změny bude pravděpodobně malá oblíbenost v přítomnosti, protože mnoho přínosů a úspěchů plynoucích ze změny přichází až v budoucnu.

žena ukazuje dlaní stop

Když lidé přecházejí z místa na místo, mají tendenci měnit "pole, aby našli novou příležitost. Myslím si, že to je chyba. I Jižní Africe jsem byl investičním bankéřem pro tři potravinové retaily. Než jsem se přestěhoval do USA, potkal jsem se s úspěšným podnikatelem.

Zeptal jsem se ho: "Co bych měl dělat, když se dostanu do Ameriky?" Jeho rada: "Zůstaň u toho, čemu rozumíš."

rozhovor muže a ženy za notebookem

Jedním z mých hodnotných rádců byl jednatel mezinárodní manažerské konzultační firmy, kterého jsem poznal v čase, kdy mu bylo kolem 65 let... trpěl rozsáhlou rozedmou plic. Já jsem měl 28 a zrovna jsem začínal svou kariéru v oblasti public relation. Během pěti let, co jsem reportoval přímo jemu, byl vždy zdvořilý (elegantní, kultivovaný) a vždy odpovídal každému s trpělivostí a důvtipem. Když jsem mu jednou děkoval za jeho laskavost, odpověděl mi: "Jsem k tobě laskavý, protože po tobě chci, abys pochopil, jak důležité je být vlídný k mladým lidem. Chci po tobě, abys pomáhal mladým lidem růst a dospívat, stejně jako jsi ty rostl a jako jsem ti já pomáhal."

přeškrtnutý muž utočící nožem

Jaký je konečný výsledek přístupu "oko za oko", "zub za zub"?

Konečným výsledkem přístupu "oko za oko", "zub za zub" je: dva bezzubí, slepí lidé.
V konečném důsledku by vždy měly převážit starý dobrý zdravý selský rozum a logika (racionalita).
Pomsta nemá smysl.

počítače propojené s centrálou, centrála spojená se zeměkoulí

Co dělat, když vyvíjíte produkt?

Když vyvíjíte produkt, ujistěte se, že je to trh, kdo vás při jeho vývoji vede. Velké produkty, které nechybí vítězům, určují trhy. Produkty-propadáky ignorují, co si žádá trh.

muž sedí na zeměkouli a píše do notebooku, v pozadí grafy

Můj první den ve společnosti Thompson v Chicagu... první zaměstnání poté, co jsem ukončil školu... Vedoucí, Myron Lyskanyz, si mě posadil a vysvětlil mi: Nikdy nepůjdeš v obchodním světě dopředu tím, že budeš dělat "jen" to, co se od tebe očekává. Ne, to povede pouze ke stagnaci.

figurky a nad nimi komiksové bubliny

Dva principy komunikace, "velikost děla" a "dvacetičtyř-hodinové pravidlo" se mi osvědčili jako velmi užitečné v byznysu. Zjistil jsem, když jsem postupoval vzhůru organizací v rámci mé kariéry, že musím být stále více pozorný (pečlivý) v tom, CO říkám a JAK to říkám. Lidé mají tendenci naslouchat zkušeným manažerům a číst "mezi řádky" v jejich prohlášeních. Prohlášení se minuly účinkem, když byly vyhlášeny středním managementem, na druhé straně měly velkou váhu, když byly vyneseny někým z top managementu. Například, jednou jsem si všiml skvrny na stěně a komentoval to... později jsem zjistil, že celá hala byla vymalována na základě tohoto mého komentáře.

žena nakupuje oblečení

Když jsem se přidal k firmě McDonald´s jako kontrolór v roce 1974, Ray Korc, legendární zakladatel firmy, byl stále aktivně zaangažován do řízení byznysu. Byl jsem nervózní, když jsem mu měl reportovat. Když jsem se jednou ptal, zda chce vidět zisky, řekl mi: "Poslouchej, mladý muži. Je tu něco, co musíš vědět o McDonald´s. Když se zaměřujeme na uspokojení našich zákazníků a staráme se o ně na top úrovni, kladný konečný součet bude vždy následovat.

hrací kostka s nápisy - good, better, best

Pracujte tvrdě a dělejte to nejlepší, co můžete, bez ohledu na to, jakou práci děláte.
Nenechte se zajmout politikou Vaší společnosti a vždy jednejte se všemi tak, jak byste si přáli, aby oni jednali s Vámi.

provazochodec má na koncích tyče pytle se žárovkou a penězi

Kdykoliv Vaše odchozí platby převýší Vaše příchozí platby, tento stav způsobí Váš pád. Takže: nikdy neutrácejte víc, než kolik vyděláte.

grafy pod lupou

Na počátku mé kariéry jsem pracoval v ústředí firmy JC Penny. Jeden ze senior manažerů měl test, skrze který nechával procházet všechna svá rozhodnutí...

"Co nejlepšího se může stát díky tomuto rozhodnutí a co nejhoršího se může stát díky tomuto rozhodnutí?" Pozoroval jsem ho během takovýchto analýz a byl jsem jimi natolik unešen, že jsem je přijal za své. Velice dobře mi tento přístup posloužil.

nápis WINNER, okolo hvězdičky

Principy podnikání, které mne nejvíce ovlivnili ve 24 leté kariéře, byly od mého otce Johna "Jacka" Browna. Od něho jsem se již v mladém věku naučil, jak důležité je ukázat zaměstnancům respekt a jednat s nimi s úctou. Naučil jsem se také, jak kriticky důležitý je jejich význam pro firmu.

Viděl jsem mého otce, jak jednal s odbory péčí a upřímně, bez ohledu na problémy, které řešil. Jednal s lidmi s úctou, bez ohledu na sociální vrstvu, z které pocházeli.

dopravní kužely okolo počítače

Moje babička mi od mala opakovala, že nejdůležitější rozhodnutí, které v životě udělám se týká toho, s kým se dám dohromady. Koho si vyberu za přátele, za obchodní partnery, za mentory a jaké si vyberu pracovní místo... to vše bude ovlivňovat můj úspěch a ještě víc ovlivní to, kým se stanu.
Doby, kdy jsem ignoroval tuto radu vedly k mým největším neúspěchům. Naštěstí ve většině případů jsem zůstal věrný její radě. Výsledkem byl bohatý a plný život, v osobní i obchodní rovině. Zásadoví lidé, se kterými jsem měl to štěstí se dát dohromady mi umožnili dosáhnout to, co jsem ani v nejlepších scénářích nemohl očekávat.

rozhněvaný muž drží veselou masku

Napodobujte lidi, které obdivujete. Jako mladý podnikatel jsem následoval tuto strategii v rozvoji pracovních vztahů. Věnujte pozornost tomu, co se vám líbí a ce se vám naopak nelíbí na způsobu, jak druzí lidé zacházejí s ostatními lidmi.
Když se stanete šéfem jiných lidí, následujte příklad těch šéfů, které jste obdivoval jako šéfy a vyvarujte se jednání těch šéfů, jejichž způsoby chování se vám nelíbili.

tři lidé jásají a slaví

Stát, v němž žiješ, je velká země; čím tvrději pracuješ, tím víc štěstí máš.

Vedení mého otce, jeho zkušenosti a pozitivní mentalita mě ovlivnili od základu. Poté, co strávil 48 měsíců ve třech německých koncentračních táborech (Mauthausen, Sachsenhausen a Auschwitz), emigroval do Ameriky. Do USA dorazil se mnou, s mou dvouletou sestrou, s mou matkou a s šesti dolary v kapse.

3 figurky se drží za ruce v kruhu, šipky od jednoho ke druhému

Buďte k sobě čestní

  1. Buď čestný k sobě a dělej, o čem jsi přesvědčený, že máš dělat, místo abys se znepokojoval tím, co druzí chtějí, abys dělal.
  2. Myšlenky mají následky. Ať už to akceptuješ nebo ne, staneš se tím, čemu věříš.
  3. Měl bys být vždy ochotný sám přiřazovat věcem (činnostem) hodnotu. Nakonec zjistíš, že věci, které druhým připadají hodnotné, pro tebe mohou být až na druhém místě.

mladý muž v obleku sedí za notebookem

Richar Gregory, můj první šéf v General Electric Capital Corporation, mi nabídl na počátku mé pracovní kariéry radu, která je pravdivá pro všechny mladá pracovníky.

Zůstaňte ve spojení

Pokud máte nějaký dotaz, chcete si popovídat,      

dát si se mnou šálek dobré kávy,

tak se neváhejte na mne obrátit.

Rád se Vám budu věnovat.

                          button-kontaktujte-mne                                button-facebook linkedin 

 

 Copyright © 2018 - 2019 / Všechna práva vyhrazena                                                       Ochrana osobních údajů                                                  Prodej firem