fbpx

nove logo2

... aneb proč a kam to chcete dotáhnout

minulém díle Start business!!! jsme se věnovali tomu, jak důležité je mít před samotným podnikáním alespoň v náznacích jasno, zda k takové aktivitě člověk vůbec má povolání. V dnešním díle blogu si řekneme, na co je třeba se připravit, pokud chcete vyplout na bouřlivé vody podnikatelského oceánu.

strategie šachy

Mnoho začínajících podnikatelů má plnou hlavu starostí o to, co vše je třeba zařídit. Oběhnout si kolečko úřadů – počínaje živnostenským úřadem, přes okresní správu sociálního zabezpečení, zdravotní pojišťovnu a další instituce, až po finanční úřad, na který nesmíme zapomenout. Bude vás provázet po celou dobu vašeho podnikání. Dle charakteru činnosti, do které se chcete pustit, váš čeká jednání o nákupu prostředků, materiálů, případně místa, kde budete svou živnost provozovat. Je toho hodně. „Tisíci položkový“ seznam. Ale pozor! Byť vás toto vše bude stát hodně sil, energie a času, nic z těch nezbytných úkonů v začátcích vašeho podnikání vás ani o fous nepřiblíží k zákazníkovi, k zakázkám a ani k platbám za vaše výrobky či služby. Pro to jste ještě neudělali ani „ň“.

Mysli globálně, jednej lokálně

Osobně jsem toho názoru, že je třeba být sám o sobě „krutě efektivní“, pokud mám v podnikání uspět. Proto chci nejdříve vždy dobře přemýšlet a teprve pak konat. Ostatně ono staré pořekadlo „dvakrát měř, jednou řež“ – stejně jako mnohá jiná pořekadla – v sobě má hlubokou moudrost a poučení. Seznamme se s dvěma základními slovy, na které prosím po celou dobu svého podnikání nikdy nezapomeňte. Strategie a taktika. To jsou ty pojmy. V byznys sféře se zažil také jiný pojem: Mysli globálně, jednej lokálně. Globálností není myšlen pouze prvek světový, ale v daném kontextu se jedná také o jakýsi nadhled, pohled z odstupu, „helicopeter view“. Pokud jste v lese a ztratíte se, řešil to Jeníček tím, že vylezl na nejbližší strom a podíval se do dáli. Dnes se dá v mobilu zapnout GPS navigace a je hotovo. V případě Jeníčka i GPS jde však vždy o strategické úkony, globální myšlení nad vzniklou situaci. Teprve pak začíná taktika podle které jdu tam, kam mě mé závěry ze strategického přemýšlení navedly. A to je taktika. Taktika je ten obrovský seznam úkolů v „to-do listu“, která vás nejbližší den čekají. Taktika je dřina a pot. Strategie je přemýšlení. Bohužel už Henry Ford si všimnul  a je to jeho výrok, že přemýšlení bolí. Je těžké, a proto se mu věnuje tak málo lidí. Mnoho živnostníků a podnikatelů doslova dojelo na tom, že byli neskuteční dříči (taktika), ale moc nad tím vším, co dělali, nepřemýšleli. Síla myšlenky je v podnikání zcela zásadní, kritická. Platí vzorec: myšlenka + čin = naděje na úspěch. Pokud je na levé straně jen „myšlenka“ nebo jen „čin“, vaše naděje na úspěch se dramaticky snižuje. K úrovni strategie ještě jedna zajímavá poznámka od J. D. Rockefellera: „Ten, kdo celý den pracuje, nemá čas vydělávat peníze.“ Můžete si být jisti tím, že přesně věděl, o čem mluví. Až budete odteď  cokoliv dělat, ptejte se sami sebe, zda jednáte strategicky či takticky, zda myslíte globálně a jednáte lokálně.

 

Z výše uvedeného vyplývá několik praktických dotazů ze sféry strategie.

Co vlastně sledujete svým podnikáním? Chcete být nebo už dokonce jste oním křečkem v kolečku, který sice jede na tisíc procent stále dopředu, ale bohužel pořád dokola? Nebo chcete něco jiného? A co je to něco jiného? Více času? Více peněz? Pokud chcete méně dřiny a více času a  peněz, pak mám pro vás jednu smutnou zprávu. Valná většina živnostníků a podnikatelů selhala! Proč?

Pracuj NA firmě, ne VE firmě

Protože přesně to na začátku chtěli, čas a peníze. Bohužel někdy v průběhu let (rok, dva, pět, deset po začátku podnikání) pozvolna, ale v jistý moment  zjistili, že nemají ani  čas, jsou totiž zajatci své firmy, a de facto ani  peníze, protože valná většina špičkových zaměstnanců vydělává víc než oni. Proč? Dle mého názoru proto, že si už od začátku mimo jiné neuvědomili, že pokud chtějí mít čas i peníze, pak musí pracovat NA firmě, nikoliv VE firmě. Musíte tvrdě pracovat především na strategické úrovni a tu taktickou neopomíjet. Ale rozhodně ne naopak, tzn. tvrdě pracovat v taktické úrovni, ale na strategickou sem tam zabrousit asi jako většina nevěřících z nostalgie na vánoce zavítá do kostelů. Celý rok nic a pak jedenkrát „blik“. Jeden obrázek vydá za tisíc slov. V této souvislosti mám rád příběh zvaný „Penězovod“, který by měl být základní podnikatelskou lekcí nejen pro všechny začínající podnikatele, ale také pro většinu současných živnostníků a podnikatelů. Existuje jak stejnojmenná kniha, tak krátký spot na youtube (https://www.youtube.com/watch?v=arpYpjt6nOs). Chcete časem „jen“ nosit vědra nebo budete raději dlouhodobě stavět vodovod? Rozdíl v tomto vnímání a přístupu jednotlivých lidí v byznysu je zcela fatální. Ano, opravdu, je to osudná volba – zda budete pracovat NA firmě, nebo VE firmě.

 

Osobně jak sám, tak při práci se svými lidmi, i při práci s klienty, pokládám tyto zásadní strategické otázky, které pak vedou ke konkrétnímu taktickému jednání:

Čeho si nejvíc cením? Jaký život chci vést? Jak chci, aby můj život vypadal? Jak se v něm chci cítit? Kým chci být? Jak chci, aby se odvíjel můj životní příběh? Jak bych chtěl, aby o mě lidé smýšleli? Co bych chtěl v životě dělat ode dneška za 2, 3, 5, 10 let? Čemu konkrétně bych se chtěl za svého života naučit? Co je nutné udělat, aby…? Co se stane, když… ?

 

Z toho pak vyplývá:

  • Jaké kroky udělat jako první?
  • Jak měřit dosažený pokrok?
  • Jak se dozvím, kde na cestě jsem?
  • Jak dlouhá cesta mi ještě zbývá urazit?

Dále z toho vyplývá:

  • Co pro mne musí v konečném důsledku podnikání udělat?
  • Co pro mé zaměstnance? Co pro zákazníky?

 

Odpovědi si zapište

Zodpovězte si prosím tyto otázky. Poznačte si je do svého deníku. Nepodceňujte strategii na úkor taktiky. Budete-li jednat pouze takticky, lokálně, nemáte v bouřlivých vodách podnikání šanci. Každodenní dění vás doslova ubije. Vidím to na našich klientech. A není nic horšího, než když si s bolestí uvědomíte, že jste sice dřeli, máte sice dobré jméno, uživíte se, ale „na krku“ máte 25 zaměstnanců, spoustu průšvihů na denní bázi, pořád jen hasíte další a další požáry a nakonec si  řeknete naprosto pravdivě: jsem zajatcem své firmy. A pokud se ještě trošku rozšíří, tak mě to zabije. Podnikejte chytře. Pracujte tvrdě, ale podnikejte moudře. Pokud neuvěříte mně, věřte alespoň těm příběhům, které se můžete dozvědět z knih o úspěšných podnikatelích (jak říká W.Buffett – čtěte životopisy podnikatelů, jsou to obři, na jejichž ramenou uvidíte dál). Z neúspěšných příběhů těch, kteří dojeli na to, co popisuji výše, se moc nedozvíte – nikdo o nich nepíše, nikdo o nich neví, nebuďte další v řadě těchto bezejmenných lidí, jejichž bolestivá zkušenost z podnikání je provází po celý zbytek jejich životů.

Zůstaňte ve spojení

Pokud máte nějaký dotaz, chcete si popovídat,      

dát si se mnou šálek dobré kávy,

tak se neváhejte na mne obrátit.

Rád se Vám budu věnovat.

                          button-kontaktujte-mne                                button-facebook linkedin 

 

 Copyright © 2018 - 2019 / Všechna práva vyhrazena                                                       Ochrana osobních údajů                                                  Prodej firem