fbpx

nove logo2

Již potřetí se zabýváme tématem „Jak zvyšovat čistý zisk v podnikání“. Probrali jsme základní princip „odbřemenění“ klíčové osoby ve firmě a fakt, proč je důležité se stavět čelem k nepříjemným skutečnostem a problémům. Poté jsme se zaměřili na přístup alá. „Co je nejdůležitější pro firmu?“ a dále na to, proč je hledání nových způsobů jak podnikat důležitější než kapitál, který k podnikání potřebujete. Dnes se podíváme na několik ekonomických tipů, které je dobré mít pro úspěšné a ziskové podnikání „zvládlé“.

Získejte si důvěru vašeho bankéře. Za tím účelem musíte mít v pořádku stav vašich podnikových financí. Pak se vám bude snáze získávat také důvěra bankéřů. Není-li stav vašich firemních financí ideální, je na čase dát stav financí podniku do pořádku. Pokud trpíte na nedostatek hotovosti či vás tíží vysoká míra zadlužení, můžete hned udělat několik kroků. Máte-li na skladě pasivní zboží, je třeba ho odprodat a získat hotovost, kterou můžete dál použít. Prodejte i vlastní auto, je-li to potřeba, ale splaťte alespoň 20 % svého předlužení. Tím získáte znovu důvěru svých věřitelů. Dále pro bankéře připravte výkaz svých pohledávek, hotového jmění, tržeb a celkového stavu obchodu. Stejně tak přehled smluv vykazujících budoucí obchody. Každý bankéř má své stanovisko a chce znát především toto:

  • zda hotovost v pokladně a na účtu obnáší alespoň 5-10 % celkového jmění nebo zda hotovost pokryje aspoň 10-15 % běžných závazků,
  • zda hotovost v pokladně a na účtu + výše splatných faktur se rovná krátkodobým závazkům,
  • zda celkové jmění pokryje celkové závazky.

Banky dále rády vidí, když roční tržby převyšují výši základního kapitálu a když celkové dluhy firmy nečiní více než 1/3 čisté ceny firmy. Jinými slovy: bankéři nevadí, když je podnik malý, jen když je finančně zdravý a stabilní. Banky jsou tu pro ty, kteří ukáží, že se svým jměním dovedou hospodařit.

finance

Abyste vše výše uvedené zvládli, je ideální, pokud si pořídíte dobrého ekonoma, případně účetní, jste-li menší firma. Každá firma má být řízena přes finanční čísla, každé rozhodnutí má být učiněno na základě faktů: finančních čísel a znalosti situace, názorů kompetentních osob. Každé rozhodnutí musí být také zpětně vyhodnoceno podle finančních čísel. Používejte pro svá rozhodnutí podklady v tomto pořadí:

  1. finanční čísla
  2. reportingu (denní časové snímky, měřítka k pracovním pozicím, reporty k jednotlivým pozicím atd.)
  3. názory, argumenty, pohledy lidí.

Jak jsme si již říkali - jedno manažerské pravidlo říká: co měřím, to řídím; co neměřím, neřídím; a konečně co se měří, to se zlepšuje. Firma, která nemá k dispozici týdenní či alespoň měsíční finanční výkazy a která tyto finanční výkazy neinterpretuje, je jako loď na moři bez kompasu. Dobrý ekonom či dobrá účetní dokáže udělat velice přesný finanční plán a detailní roční finanční budget, který stanovuje přesně zejména výši nákladů pro jednotlivé položky (mzdy, auta, PC, telefony, připojení, marketing, nákup zboží, nájem atd.). Dobrý ekonom či účetní má finance pod kontrolou a podává vám přesná čísla, která vy používáte pro další práci. Plánuji-li tržby a náklady a tyto si minimálně měsíčně vyhodnocuji (vč. procenta plnění), pak mohu hovořit o tom, že řídím firmu cíleně k zisku.

Chcete-li se v konečném důsledku dobrat k finančně zdravé firmě, pak je dobré se zaměřit nejen na ukazatele výsledků (výkaz zisků a ztrát, rozvaha, finanční plán, finanční controlling), ale tak na ukazatele aktivity. Pro tyto účely žádejte od všech oddělení denní, případně týdenní výkazy. Zdatnému řediteli podniku výroční zpráva nestačí. Měsíční reporting je pro něj stejně bezcenný. Týdenní výkaz je už lepší, ale denní je ze všech nejlepší. Mnoho změn se může udát ze dne na den a ředitel musí být stále v co nejužším možném spojení s činností celého podniku. Má-li firma docílit vyšších zisků, musí být dle mého názoru vytrhnuta ze zla automatičnosti a byrokracie, ze zajetí standardních postupů, a musí být řízena spíše s ohledem na plnění cílů/projektů, s co nejčastějším reportingem - co bylo dosaženo, v jakém stavu jsou rozpracované cíle/projekty a co se pro jejich dosažení a dotažení do konce dělá. Jste-li kapitánem, musíte být každý den na svém můstku a stále být informován o dění svými pobočníky (vedoucí jednotlivých oddělení) či v menší firmě klíčovými lidmi. Pamatujte na tuto posloupnost při řízení firmy:

  1. finanční řízení
  2. reporting denní/týdenní
  3. názory, argumenty, domněnky

Dokážu si představit, že zmíněný metodický postup pro kontrolu firmy není příliš romantický, ani „in“, nicméně v silně „svobodomyslném“ pojetí byznysu se mnohem častěji stává, že firmy krachují, a to často také díky tomu, že majitel či management firmy neměl především zvládnuté finance a vše, co s jejich řízením souvisí. Být „pedant“ přes finanční a reportingové čísla je možná nuda, ale díky tomuto přístupu se vyhnete nejednomu nemilému překvapení a povedete firmu dost možná k tomu nejdůležitějšímu – k ziskovosti, k prosperitě a stabilitě. Představte si dvě podobné firmy, přičemž jedna neplánuje tržby, neplánuje náklady, nekalkuluje zisk a následně týden co týden důsledně nekontroluje dle finančních ukazatelů svou situaci. A druhá firma plánuje jak tržby, tak náklady i zisk. A velmi často, ne-li denně své finanční ukazatele kontroluje a dle zjištěných výsledků koriguje svou činnost a manažerská rozhodnutí. Jak na tom za nějaký čas, dejme tomu za 5 let, tyto dvě firmy budou. Která na tom bude lépe? Ano, záleží na mnoha okolnostech a faktorech, které bychom museli do detailu pojmenovat. Nicméně už jenom prostým selským rozumem je zřejmé, že právě ta firma, která důsledně řídí své finance, má větší šanci nejen na přežití, ale a především na to, že bude prospívat.

Zůstaňte ve spojení

Pokud máte nějaký dotaz, chcete si popovídat,      

dát si se mnou šálek dobré kávy,

tak se neváhejte na mne obrátit.

Rád se Vám budu věnovat.

                          button-kontaktujte-mne                                button-facebook linkedin 

 

 Copyright © 2018 - 2019 / Všechna práva vyhrazena                                                       Ochrana osobních údajů                                                  Prodej firem