fbpx

nove logo2

V minulém díle článku jsme odstartovali několikadílnou sérii tipů, jež se zaměřují na téma „Jak zvyšovat čistý zisk v podnikání“. Probrali jsme základní princip „odbřemenění“ klíčové osoby ve firmě a fakt, proč je důležité se stavět čelem k nepříjemným skutečnostem a problémům. Dnes se blíže zaměříme na přístup alá. „Co je nejdůležitější pro firmu?“ a dále na to, proč je hledání nových způsobů jak podnikat důležitější než kapitál, který k podnikání potřebujete. Na závěr si řekneme v krátkosti něco o obecném ekonomickém řízení firmy.

Podnikatel se často během své činnosti dostává do lidsky rozporuplných situací a dilemat, v nichž se velmi těžko orientuje a neví, jaké rozhodnutí přijmout s ohledem na to, aby jeho firma na straně jedné prosperovala a zároveň na straně druhé, aby zohlednil osobní, potažmo lidské zájmy jednotlivců. Být přísný nebo vlídný? Propustit špatného zaměstnance nebo být shovívavý? To je jen vrcholek ledovce dilemat, které dnes a denně v podnikání všichni řešíme. Z mého pohledu radím dát si dobrý pozor na tzv. falešný sociální soucit a falešné sociální ohledy, kdy v zájmu jednoho člověka riskujete zájmy všech zaměstnanců, případně i dodavatelů či odběratelů – a obecně řečeno firmy. V tomto smyslu jsem se v každé složité situaci naučil klást si otázku:

„Co je nejdůležitější pro firmu?“ A zohledňuji spíše součet zájmů většiny před individuálním „štěstím“ jednotlivce. V tomto duchu říkám: „Firma má přednost.“  

Podnik jako takový je důležitější, než kterýkoli člověk v něm zúčastněný. Vedoucí jednotlivých oddělení ale i jednotliví zaměstnanci na to často zapomínají, upřednostňují totiž své zájmy. Vaše firma je podobná tělu, a tělo je víc než prsty, uši, játra, ledviny. Čím jsou některé části těla sobečtější, pracují víc jen pro sebe nebo nepracují vůbec, tím víc ohrožují ostatní části těla. Tělo je zdravé, když funguje a když každá část pracuje k prospěchu druhých, ne pro sebe. Když přestane spolupráce a když buňky a orgány přestanou pracovat pro druhé s cílem být prospěšný ostatním, nastává nemoc nebo dokonce smrt. Stejně je to s firmou. Každý člověk, každé oddělení musí spolupracovat s ohledem na to, být prospěšný druhým. Když toto chybí, začínají růst náklady, snižuje se produktivita uvnitř firmy, často nastává pokles tržeb, snižuje se zisk. Firma vlastně onemocní nebo někdy zkrachuje, zemře. Pokud tedy nevíte, co dělat, ptejte se: „Co je teď nejdůležitější pro firmu?“ A je-li to třeba, proveďte i radikální změny. Necháte-li jednotlivce, oddělení či části firmy nepřispívat k zájmům celku nebo necháte-li dokonce bez povšimnutí ty části firmy, jež začaly prodělávat nebo jsou neúnosně nákladné, pak si zaděláváte na vážně velký problém.

Dalším typem k produktivnějšímu a ziskovějšímu podnikání je zásada hledat spíše nové metody, jak něco v podnikání dělat, než se pídit a dožadovat dalšího a dalšího kapitálu (půjček atd.). Další kapitál znamená pro každou firmu neodvratně další závazek. Nové metody, jak něco dělat, nikoliv. Možnost dělat něco uvnitř vlastního podniku jinak, a to téměř ze dne na den, máte k dispozici bez větší námahy kdykoliv. Jde pouze o to velmi usilovně hledat a přemýšlet, co lze u vás v podnikání zlepšit. Jaký jiný způsob oslovení či prodeje vašich výrobků či služeb vyzkoušet? Co dělají v jiných firmách jinak, než děláte vy? Kde se dá smysluplně uspořit? Jde o to klást si otázky! Hledání nových metod, jak dělat věci jednodušeji, rychleji, produktivněji, s nižšími náklady, s vyšším ziskem, je  především o neustálé připravenosti učit se a hledat způsoby, jak být lepší. A to je dle mého názoru základní vlastnost každého úspěšného podnikatele, tedy po při připravenosti neustále řešit problémy. Podnikání je samo o sobě de facto o neustálém a úspěšném řešení problémů, ať už uvnitř firmy či vně, směrem k zákazníkům či dodavatelům. Pokud se místo principu učení a zlepšování rozhodnete řešit své problémy novým kapitálem, ničemu se nenaučíte, v ničem se nezlepšít. Nicméně další půjčka rovná se nové náklady plus nejistá budoucnost, protože peníze samy o sobě vám nezaručí, že věci ve svém podnikání děláte dobře a účinně. Vzpomínám si na firmu, které klesaly tržby a ztrácela pozici na trhu tím, že vázl odbyt. Tato firma byla už tak dost zadlužená. Místo, aby majitelé firmy hledali příčiny svých problémů, aby se snažili poctivě vyřešit otázku, proč dochází k takovému propadu a jak tyto příčiny ošetřit, aby se situace vyřešila, vzalo si vedení firmy další 5 miliónový úvěr. Ten se však dané firmě stal smrtelným, protože měl jediný efekt. Prodloužil zhruba o půl roku trápení dané firmy, aniž by tato firma cokoliv změnila ve své činnosti, ve svých metodách. Nový  kapitál vám nevyřeší problémy, přinese pouze nové těžkosti v podobě zvýšených nákladů. Nové metody mohou být neúčinné, ale mohou být změněny, aniž znamenají nějaký finanční závazek. Dluhy = břemeno, metody = síla pro ulehčení břemena. Zapamatujte si nebezpečí vyplývající z jakéhokoliv dluhu. Dluh je břemeno. Metoda je převodová páka, která vám pomáhá v podnikání uspět. Dluh vás může přivést až pod bankovní dozor - metody mohou umožnit lepší a užší kontrolu firmy. Pokud nepoužíváte správné a efektivní metody, znamená nový kapitál časem ještě víc nesnází – prodělávající firmy musí nalézt způsob, jak vydělávat, ne jak si vypůjčovat.

A na závěr ještě jeden tip, chcete-li mít ziskové podnikání: každá firma má být řízena přes finance, každé rozhodnutí má být učiněno na základě faktů – finančních čísel a znalosti situace, názorů kompetentních osob. Každé rozhodnutí musí být také zpětně vyhodnoceno podle finančních čísel. Používejte pro svá rozhodnutí podklady v tomto pořadí:

  1. finanční čísla
  2. reporting (denní časové snímky, měřítka k pracovním pozicím, report obchodníků atd.)
  3. názory, argumenty, pohledy lidí.

Známé pravidlo říká: co měřím, to řídím. Co neměřím, neřídím. A konečně: co se měří, to má tendenci se zlepšovat. Firma, která nemá k dispozici týdenní či alespoň měsíční finanční výkazy a která tyto finanční výkazy neinterpretuje, je jako loď na moři bez kompasu. Dobrý ekonom dokáže udělat velice přesný finanční plán a detailní roční finanční budget, který stanovuje přesně zejména výši nákladů pro jednotlivé položky (mzdy, auta, PC, telefony, i-net připojení, marketing, nákup zboží, nájem). Dobrý ekonom má finance pod kontrolou a podává vám přesná čísla, která vy používáte pro další práci a rozhodování. Plánujete-li tržby a náklady a tyto si minimálně měsíčně vyhodnocujete (vč. procenta plnění), pak můžete hovořit o tom, že řídíte firmu cíleně k zisku.

Zůstaňte ve spojení

Pokud máte nějaký dotaz, chcete si popovídat,      

dát si se mnou šálek dobré kávy,

tak se neváhejte na mne obrátit.

Rád se Vám budu věnovat.

                          button-kontaktujte-mne                                button-facebook linkedin 

 

 Copyright © 2018 - 2019 / Všechna práva vyhrazena                                                       Ochrana osobních údajů                                                  Prodej firem