fbpx

nove logo2

Ještě naposledy budeme pokračovat v našem tématu „Jak zvyšovat čistý zisk v podnikání“. Tento poslední díl bude „rychlokurzem“ nejrůznějších tipů a přístupů, jak dál a účinně můžete pracovat na své firmě/na svém podnikání tak, aby bylo ziskovější. Zajímá vás toto téma? Pak čtěte dál.

POUŽÍVEJTE NOVÉ MYŠLENKY A METODY

Nebojte se dělat věci jinak! Je stále třeba vymýšlet a testovat lepší postupy, jak budit poptávku, povzbuzovat nadšení zaměstnanců, zejména prodejního personálu, snižovat náklady vznikající mrháním času, energie, materiálem, efektivně vést podnik a lidi v něm. Obchodní život je progresivní věc. Je to proces, který plyne a mění se a my s ním musíme držet krok. Většina zisku každé firmy pochází z nových nápadů a metod. Většina lidí ale naopak myslí především na své osobní pohodlí a prestiž, tím se brání novému. To je ale třeba změnit.

REORGANIZUJTE KALKULACI CEN

Často je otázka tvorby kalkulace cen pouze činností odhadů, dohadů... a ztrát. Při kalkulaci ceny je třeba přesně znát nákupní ceny materiálu a zboží, délku trvání různých prací, rozpočet mezd a ostatních nákladů na jednotkové náklady. Nepodceňujte kalkulaci cen, často zde vznikají nejvyšší ztráty, je třeba pracovat s fakty a nenechávat kalkulaci cen odhadům a domněnkám. Firmu musíte řídit přes čísla a fakta.

ZDOKONALTE SVÉ PLÁNOVÁNÍ

Každá firma musí mít zvládnuté plánovací procesy. Skoro všechny firmy věnují příliš mnoho pozornosti zaběhlé rutině a řešení naléhavých věcí a velmi málo času se věnuje plánování a stanovování priorit. To je zpravidla hlavní důvod, proč firma přestane růst. Držte se následujících bodů:

  • každé oddělení firmy musí mít jasné roční, měsíční, týdenní cíle a úkoly
  • práce se má konat na základě stanovených priorit a plánů - ne na základě naléhavosti, nesystematičnosti
  • udržujte rovnováhu mezi rutinou a zdokonalováním

planovani

Vždy mějte při svém podnikání na mysli základní principy fungování lidského těla nebo zemědělství, nejlépe vystihují principy organizace, spolupráce, růstu. Např. mozek je rozdělen na střední mozek a mozkovou kůru, které mají za úkol učení a zdokonalování a pak na míchu, která má za úkol řídit automatické pohyby a standardizované funkce těla. Nejvyšší a největší část centrální nervové soustavy se věnuje učení a zdokonalování, toto je námět pro všechny manažery. Mozek má tvůrčí myšlenky a zvyky  a právě tak tomu má být v dobře organizované a plánující firmě. Firma roste, když dělá obchod, který  má a ustavičně získává nové zákazníky. Držte se hesla: "Co máme, o to se staráme, co nemáme, za tím stále jdeme." Strom roste zevnitř vyživován mízou, ale také díky vnějšímu okolí - slunce, déšť, hlína... Stejně firma poroste díky vnitřní míze (co nejefektivnější automatizaci) a díky okolí - nové podněty, výzvy, problémy (zdokonalování).

REDUKUJTE NÁKLADY, KTERÉ VÁS STOJÍ ČAS

Ušetřit čas lidské práce znamená zvýšit produkci, rozmnožit bohatství a pohodlí člověka. Např. v roce 1860 trvala výroba bušlu pšenice tři hodiny. V roce 1937 výroba stejného bušlu pšenice trvala 10 minut. Jinými slovy, obilí je jen ze 6% výsledkem lidské práce a z 94% výsledkem kapitálu, strojů, technologií. Dnes, o dalších 80 let, je výroba obilí ještě rychlejší. Jedinou universální měnou světa je čas. Na počátku 20. století jste se z Francie do Ameriky dostali v řádech dní, na začátku 21. století ta samá cesta trvá v řádech hodin a je mnohem levnější. Každá firma, jež dovede zkrátit 60 minutovou práci na 40 minut díky lepším postupům a technologiím, bude prosperovat. A firmy, které 60 minutovou práci udělají za 80 minut, budou upadat, to je neodvratný zákon. Je to právě cena času, která rozhoduje, zda firma docílí čistého zisku či nikoliv. Možná prodáte zboží za milióny ročně, a přesto nedocílíte čistého zisku.

  • MŮŽEME ZKRÁTIT ČAS? To je jedna ze základních otázek, které si ředitelé musí u každého pracovního procesu ve firmě pokládat.
  • Kolik času Vás stojí navštívit osobně 100 zákazníků?
  • Kolik to stojí peněz?
  • Nešlo by najít univerzální způsob, jak oslovit se stejnou úspěšností 100 zákazníků mailem, dopisem?
  • Jaká je úspěšnost Vašich obchodníků?
  • Dá se stejná úspěšnost docílit propracovaným marketingem, mailingem, inzeráty, poštou apod.?
  • Za poloviční náklady a za minimum času dosáhnout stejných prodejních výsledků?

Nekonečným úkolem zůstává, aby každý šéf podniku snižoval náklady v souvislosti s časem. Firmy a lidé, kteří správně oceňují význam každé minuty jsou pravděpodobně nejvýkonnější firmy svých národů. Skoro všechny zisky, vysoké mzdy a nízké výrobní náklady závisí na redukci hodin na minuty. Redukujte hodiny na minuty - vykonejte za méně času více práce díky technologiím, lepším postupům atd.

STANOVTE SVÉ MZDY I MZDY VŠECH ZAMĚSTNANCŮ PODLE PRACOVNÍCH VÝSLEDKŮ

Víc než 3/4 všech zaměstnanců v celé ČR je placena bez ohledu na to, jak mnoho nebo jak málo udělali, méně než 1/4 je placena podle výsledku své práce. Zde často leží hlavní příčina nízké výkonnosti, nízkých zisků a malých mezd. Více než 3/4 lidí pracuje, aniž by se snažili ukázat, kolik práce skutečně dokáží. Nejsou odměňováni podle kvality a množství výsledků práce, jak by to správně mělo být. Velice málo šéfů se ptá svých lidí na závěr dne či týdne: Co jsi udělal? A jak mnoho si toho udělal? Jak může mít někdo ze zaměstnanců skutečný zájem o svou práci, když si nikdo nevšimne, kolik toho udělal a v jaké kvalitě? Jak může růst rychlost nebo dovednosti zaměstnanců, když jedna ani druhá nemají vliv na velikost mzdy? Četnými pokusy bylo zjištěno, že pracovník placený od výsledků vykoná 2x někdy i 3x tolik práce, co pracovník dostávající pravidelnou mzdu. Vezměte si např. situaci v jednom e-shopu - marketingový pracovník dostával pravidelnou mzdu a cíl 1 mil.Kč na tržbách za měsíc pro něho bylo nepředstavitelné, pak mu byla změněna mzda na procenta ze zisku a sám začal hledat cesty, jak cíle dosáhnout a tržby se začaly zvyšovat. Člověk pracující za měsíční mzdu běží zpravidla jen napolo, a tím zatěžujeme cenu svých výrobků a služeb kupou mzdových nákladů. Je blahodárné, aby veškeré mzdy spočívaly nějakým způsobem na výsledcích práce. Kritérium by mělo být: množství vykonané práce, kvalita vykonané práce, zisk, tržba, úspora nákladů, atd. Každá práce, ať je jakákoliv, může být prováděna se ziskem či ztrátou: prodavačka může odrazovat zákazníky svou podrážděností a úsečností nebo je může získávat svou osobní pozorností a zdvořilostí, poslíček může odradit zákazníky hrubým chováním nebo je může získat svou zdvořilostí a pečlivostí, účetní může nalézat ztráty a zdroje plýtvání nebo si může pod rukama nechat unikat informace (čísla) o plýtvání.

OSVOJTE SI PRINCIPY FORDOVA SYSTÉMU ŘÍZENÍ PRÁCE

Nízké náklady, vysoké mzdy a velké objemy prodeje s minimálním ziskem - to je tajemství Fordova úspěchu. Tajemství je ve Fordově přístupu: stále a nepřetržitě hledá způsoby, jak dělat věci rychleji, levněji, lépe, pro více zákazníků. Ford měl jednoduchý přístup k lidem: zaplatí jim 2x tolik, než by dostali jinde, a když jsou plni nadšení a vůle, řekne jim, jak mají pracovat a co od nich očekává. Je zřejmé, že většina zaměstnanců vykonává jen polovinu toho, co by mohla vykonat, protože jim chybí  nadšení, zapálení pro věc.  Konají svou práci tedy starým, nehospodárným způsobem. Ford probouzel energii, zápal a nadšení v lidech vyplácením vysokých mezd - pak jim ukázal, jak mají pracovat a co mají mít na konci své práce, v jaké kvalitě a v jakém množství. Výsledek takového přístupu? H.Ford prodával své zboží za nejnižší ceny, vyplácel nejvyšší mzdy a dociloval nejvyššího čistého zisku. Fordovi dělníci zároveň investovali do nových podniků Forda, a tak se rychle stávali jeho společníky.

VYTVOŘTE V PODNIKU DUCHA POSPOLITOSTI, PŘÁTELSTVÍ A NADŠENÍ PRO SPOLEČNOU HRU

Pokud chcete zvýšit zisk, tak hlavní otázkou musí být: "Jak mohu ve svém podniku probudit ducha podnikavosti, který zvyšuje radost ze života?" Je lékařsky dokázáno, že nadšení a radost rozmnožují počet červených krvinek a prodlužují lidský život. Přináší do organizmu endorfin a spolu s tímto hormonem štěstí chuť do práce, tvořivost, vervu a vůli pořádně se pustit do práce. Nadšení je všeobecným lékem a není divu, že se uplatňuje i v obchodě. Když se dělal průzkum úspěšných lidí, zjistilo se, že mají několik společných charakteristik: první společná věc bylo NADŠENÍ!!! To se promítá do komunikační schopnosti, schopnosti navazovat, vytvářet a udržovat vztahy. Do víry mít svou strategii a držet se svých hodnot. Tito jedinci mají jasnou představu o tom, na čem skutečně záleží. Sálá z nich energie - fyzická vitalita, intelektuální a duševní bystrost. Držte se prvních tří bodů a už ty samy o sobě Vás i Vaše lidi posunou v obchodě dál před Vaši konkurenci. Prvním cílem specialisty na produktivitu je vždy odstranit z podniku nespokojenost, frustraci a vytvořit ducha nadšení, naděje, ochoty ke spolupráci. Chcete-li zvítězit na trhu, musíte nejdříve zvítězit ve své firmě. Nadšení je rozhodně mocnější než peníze. Můžete do skomírajícího podniku nalít stovky tisíc korun na revitalizaci a podnik stejně nakonec zkrachuje - příčinou jsou špatné postupy a slabý firemní duch. Změňte postupy, zlepšete morálku,  firemního ducha a uvidíte tu revitalizaci firmy!!! Představte si, kdyby se do Vaší firmy podařilo vnést ducha nadšení a služby - to by teprve byly výsledky. Snížili by se provozní náklady, zvýšily mzdy a tržby a nakonec by byl i větší zisk pro Vás. Chmury a nepřátelské, neproduktivní prostředí stojí firmy víc než daně. Jeden šéf řekl dvěma dělníkům, aby vykopali jámu. Pak se do ní podíval a řekl: Není to dobré, vykopejte jinou támhle. Podíval se i do ní a opět řekl: Ne. Kopejte tamhle. Po třetím opakování byli dělníci znechuceni a do další jámy se jim už vůbec nechtělo. Takovýto stav je dnes v mnoha firmách. Šéfové si myslí, že zaměstnanci dostávají peníze a za ty si je koupili - tak by měli pořádně makat. Nikoliv. To je omyl. Zaměstnanci jsou stále lidé a to skutečně nejcennější pro manažera nejsou jejich ruce, vědomosti atd., ale nadšení a chuť pro firmu pracovat. Nakonec onen šéf z příkladu dělníkům řekl, že hledá ztracený a zasypaný hydrant, který potřebuje pro vodu. Hlína pak jen odlétávala, s jakou chutí a vervou  pracovali.

Dejte lidem smysl!!! Dejte jim vizi, vysvětlete jim, proč mají dělat to či ono, proč mají dělat to, co od nich žádáte.

Zůstaňte ve spojení

Pokud máte nějaký dotaz, chcete si popovídat,      

dát si se mnou šálek dobré kávy,

tak se neváhejte na mne obrátit.

Rád se Vám budu věnovat.

                          button-kontaktujte-mne                                button-facebook linkedin 

 

 Copyright © 2018 - 2019 / Všechna práva vyhrazena                                                       Ochrana osobních údajů                                                  Prodej firem