fbpx

nove logo2

Ještě stále budeme pokračovat v našem tématu „Jak zvyšovat čistý zisk v podnikání“. Tento díl bude „rychlokurzem“ nejrůznějších tipů a přístupů, jak dál a účinně můžete pracovat na své firmě/na svém podnikání tak, aby bylo ziskovější.

SNIŽUJTE NÁKLADY KONSTRUKTIVNÍ CESTOU

Často, když se podnik dostane do finanční krize, podnikatelé ve zmatku srážejí mzdy, redukují zařízení, pobíhají jak šílení, ničí strukturu vlastní firmy. Zaslepeni a zmateni vlastním strachem, stávají se náhle nepřáteli svých firem. Je to jako člověk na Sahaře, který zde zabloudil a má jídlo na jeden den. Ve strachu si řekne, jsem příliš těžký, musím si useknout aspoň jednu ruku. Usekne ji, ale tím na minimum omezí svou životnost. Podnik ve finanční tísni musí zachovat především svou akceschopnost - je lepší dočasně ztrácet finance, a přitom aktivně pracovat na revitalizaci, zefektivňování, než se rozhodnout propouštět, snižovat mzdy, ale žádným zlepšením produktivity neřešit problém dlouhodobě. Často, když prodej upadá a náklady rostou, je prvním úkolem něco koupit - služby odborníků nebo nějaký stroj, kterým zvýšíte produktivitu. Když John Wanamaker otevřel svůj první obchod, byly jeho tržby za první den pouze 3,15 libry. A co udělal? Neutekl  ani se nesháněl po levnějším obchodě a ani se nepokoušel pronajmout své výklady. Vzal těch posledních 3,15 liber a koupil za ně inzerci. Druhý den byl obchod přeplněn zákazníky. Wanamaker dovedl srážet výdaje konstruktivní cestou. Pluh je levnější než motyka, ačkoli je 30x dražší. Podobně šicí stroj je levnější než jehla, ač je 1000x dražší. Chce-li podnikatel zredukovat své náklady, nemá se odstěhovat do postranní ulice, opustit své nejbohatší zákazníky, zastavit všechnu reklamu. Ne. Má se odstěhovat do lepší ulice, zaměstnat dovednější prodejce, zefektivnit a zdvojnásobit reklamu… zredukovat náklady a zvýšit čistý zisk neznamená propouštět, snižovat mzdy, ale vydávat peníze efektivněji a zaměřit se na výsledky, na zvyšování prodeje. Principem snižování nákladů je vždy toto: procento nákladů závisí především na docíleném obratu. Zvyšte svůj obrat a náklady poklesnou samy od sebe. Podnikatelé se často rozhodnou pro levnější řešení. Nakonec se pokouší dělat všechno sami a jednoho dne se ocitnou v nemocnici po kolapsu a dávají peníze za léky a léčbu. Tyto peníze, které měl investovat do prodejců, reklam, pronájmů na atraktivnějších místech. Takový pošetilý způsob šetření je běžnou praxí ve většině malých i větších firem - zaměřte se na zvýšení tržeb a na zvýšení produktivity, efektivnosti - a náklady se sníží sami.

SKUTEČNÁ HOSPODÁRNOST JE VÝSLEDKEM PRODUKTIVITY A NIKOLIV POUZE SRÁŽENÍM NÁKLADŮ.

JDĚTE VPŘED PLNOU PAROU

Mnoho firem se v těžkostech  zastaví a uzavře na místě. Čekají, že prosperita přijde sama. Nesmíte však plýtvat časem, ale troubit do boje, zmobilizovat vše „prodejeschopné“ ve vašem podniku a vyrazit plnou parou vpřed. Obchod se sám neudělá, je potřeba být aktivní, činit nabídky, oslovovat, jednat, nabízet podmínky, vyjednávat o nich, obchod musí být udržován v chodu. Sedět nečinně je totéž  jako se obchodu vzdát. Nikdo nemůže udržovat obchod v chodu, když bude sedět v křesle povýšené autority. Obchod se nerozvíjí nošením   vyžehlených kalhot, nýbrž přemýšlením, aktivitou, pozorováním, povzbuzováním, investováním, zdokonalováním. Šéf firmy, a zvláště pak prodeje, se nesmí skrývat, jako by byl posvátnou modlou. Má být viditelný, všem lehce přístupný, společenský, má poučovat, radit a "být všude". Většina zaměstnanců potřebuje osobní vedení, chtějí pracovat pro člověka, ne pro administrativní systém. Když odbyt klesá a firma je v ohrožení, má její šéf sedět v kanceláři a dávat vinu všem kromě sebe nebo má vyskočit a změnit se sám v prodavače/obchodníka? U žádné firmy není zaměstnán člověk, jenž by byl tak významný či slavný, aby nemohl prodávat. V obchodě je vždy lepší běžet, než sedět. Když nevíte, co si počít, dělejte to, co Vás napadne. Prostě  buďte aktivní - to je nejbezpečnější pravidlo. I když uděláte něco chybného, činnost je vždy lepší, než paralyzující nečinnost. I omyl se dá zhodnotit, zlepšit a dovést člověka k lepším výsledkům. Jediný způsob, jak udržet firmu v bezpečí, je udržet ji ve vysoké aktivitě. Zakotvíte-li firmu, uvedete ji do krize. Firma musí stále vpřed, v dobrých i zlých časech. V dobrých maximalizovat produkci, ve zlých se musí soustředit na prodej, zefektivňování provozu a produktivity. V obchodě je vždy nutná činnost - plán, účel, akce. Nejvhodnější doba jít za novými zákazníky je nyní. Nejvhodnější doba oslovit staré zákazníky je nyní. Nejvhodnější doba připravit speciální akční nabídku je nyní. Držte se hesla: Stále vpřed. Udržujte své zákazníky a získávejte nové. Zdokonalujte své postupy a zařízení. Pomáhejte, učte a povzbuzujte své zaměstnance.

DEJTE KAŽDÉMU VEDOUCÍMU PŘESNĚ VYMEZENOU ODPOVĚDNOST

Základní úkol každého ředitele je plně rozvinout potenciál každého člověka - osobně zangažovat každého zaměstnance na úspěchu firmy. O to víc je důležité, aby se každý vedoucí ztotožnil s osobní odpovědností za úspěch svého oddělení - nemůže existovat nic takového jako společná odpovědnost. Ta vede k výmluvám. Řízení není otázka výborů. Vždy jeden konkrétní člověk má být zodpovědný za účty svého oddělení. Hlavní šéf pak nesmí odebírat práce jiným vedoucím. Naopak, musí jim svěřit plné kompetence a zodpovědnost, aby sám měl čas na dokonalý přehled o všem dění v podniku a na rozvoji podniku - práci "NA" podniku, ne „V“ podniku.

ZASTAVTE VŠECHNO ZBYTEČNÉ PLÝTVÁNÍ

Je více druhů plýtvání: zničený materiál, který se nedá použít, nehospodárnost - rozžatá světla, částečně poškozený výrobek, který se musí prodat pod cenou, plýtvání ve výrobním procesu - špatně zpracovaný materiál, výrobek, který se musí přepracovat; výrobní odpad, který se vyhazuje, byť by mohl být prodán a použit jinými firmami (např. textilní odstřžky papírnám na papír), plýtvání ve službách - zbytečné používání mnoha papírů, tisku, zajíždění auty, špatná kontrola nad využíváním aut, špatné hospodaření s časem, nešikovnost či neznalost zaměstnanců, špatné řízení podniku atd. Lovci mamutů nebyly schopni skolit tak velké zvíře jednou ranou a tak do něho házeli oštěpy po desítkách a čekali dokud mamut nevykrvácel. Také firma je někdy zasažena mnoha drobnými ranami a pomalinku finančně krvácí, až do chvíle, kdy ji poslední rána "zlomí vaz". Zamezte drobnému, sotva viditelnému plýtvání. Díváte-li se na plýtvání z patra, pak mějte na paměti, že každou ztrátu je třeba násobit min.deseti: proč? Každá ztráta představuje min. desetinásobnou hodnotu v penězích, které by mohly být vypůjčeny, tedy úroky. Např. Vaše celková denní částka plýtvání je 200 Kč, ročně to činí 52 800 Kč. Pokud byste si půjčili u banky půl milionu Kč, zaplatili byste na úrocích oněch 52 800 Kč - a kolik byste mohli vydělat použitím dalšího 0,5 mil.Kč? Neplýtvejte, je to příliš drahé! Buďte na pracovišti, mějte oči dokořán a sledujte zdroje plýtvání. Pak to řešte!

neplytvejte

Zůstaňte ve spojení

Pokud máte nějaký dotaz, chcete si popovídat,      

dát si se mnou šálek dobré kávy,

tak se neváhejte na mne obrátit.

Rád se Vám budu věnovat.

                          button-kontaktujte-mne                                button-facebook linkedin 

 

 Copyright © 2018 - 2019 / Všechna práva vyhrazena                                                       Ochrana osobních údajů                                                  Prodej firem