fbpx

nove logo2

 Těmto 10 běžným chybám se vyhněte


Podle statistik nepřežije první rok podnikání pětina firem, 30 % skončí po druhém roce, po pěti letech jich zanikne polovina a jedenácté narozeniny pak neoslaví 7 z 10 podniků. Nejčastěji firmy krachují kvůli chybám ve finančním řízení, chybějícímu nebo špatnému obchodnímu plánu nebo příliš nízké poptávce po jejich produktech či službách, a to třeba i vinou nezvládnutého marketingu. Na jaké další chyby začínající podnikatelé doplácejí? 

 

1. chyba: Jdeme rovnou na věc, plán není třeba

Zcela zásadní chybou začínajících podniků je to, že jejich majitelé ve snaze co nejrychleji svůj byznys rozjet podcení či úplně vynechají fázi důkladného plánování. Bez řádného obchodního, finančního a marketingového plánu však nová firma v podstatě pojede naslepo, velmi brzy začne tápat a neúspěch bude za dveřmi.

2. chyba: Cíle? No, asi vydělat

Je samozřejmé, že cílem každého podniku je vydělávat peníze. To by ale nemělo být jediným cílem. Na začátku každého podnikání by měla být jasně definována firemní strategie, tedy mise firmy, vize, a zejména strategické cíle, které poslouží jako jasná osnova. „Strategické cíle jsou důležitou součástí strategického řízení podniku a zajišťují, že firma neoperuje nahodile, ale podle předem daných, naplánovaných a dlouhodobých záměrů,“ říká Jiří Jemelka, ředitel společnosti J.I.P. pro firmy, jež malým a středním podnikům mimo jiné poskytuje i poradenství právě ve strategickém řízení. Strategické cíle se často navrhují technikou SMART: jsou konkrétní (specific), měřitelné (measurable), dosažitelné (achievable), realistické (realistic) a časově specifické (time specific).

3. chyba: S neúspěchem se nepočítá

Úspěšná firma je snem každého byznysmena, o tom není pochyb. Ovšem spoléhat na to, že vše půjde hladce, je jedním z velkých omylů začínajících podniků. Při plánování aktivit je tedy nutné vždy myslet na zadní vrátka, přemýšlet realisticky a rovněž mít v záloze připravený plán krizového managementu pro nejpravděpodobnější situace.

4. chyba: Peníze nebudou problém

S největší pravděpodobností budou. Jednou z hlavních příčin krachu mladých firem jsou právě nedostatečně zajištěné finanční prostředky či obecně hospodaření s penězi. Základem je proto získat před samotným rozjetím podniku dostatečný kapitál a vypracovat důkladný finanční plán. Až se firma rozběhne, mělo by přijít ke slovu pečlivé sledování toku financí a také pravidelná (minimálně každoroční) finanční analýza, která odhalí finanční zdraví podniku.

5. chyba: Marketing? Na co?

Domnívat se, že když mám dobrý produkt nebo službu, zákazníci si mě najdou sami, je další z velkých omylů podnikatelských nováčků. Marketing byl, je a stále bude alfou a omegou podnikání. Ani malé a mladé firmy by tak neměly v tomto ohledu šetřit. „Pro začínající podniky je dobrou volbou marketingové služby outsourcovat, tedy najmout si externího marketingového specialistu, který jim pomůže jejich aktivity v této oblasti rozjet,“ radí Jiří Jemelka.

6. chyba: Vždyť přece vím, co dělám

Většina podnikatelů si nevybírá zaměření své firmy namátkou a naopak se soustřeďuje na oblast, které dobře rozumí a má s ní zkušenosti. V průběhu podnikání pak své znalosti doplňují, sledují nejnovější trendy v daném průmyslu, navštěvují odborné konference a o svém oboru brzy vědí první poslední. A přesto se jejich firmě nemusí dařit. „Dokonale znát svůj obor je pro podnikání velmi důležité. Klíčové je ale něco jiného: znát svůj trh a své zákazníky. K čemu mi bude nabízet zákazníkům perfektně zpracovanou, vyladěnou a do posledního detailu vychytanou mobilní aplikaci, když si ji nikdo nekoupí, protože je zaměřená na něco, po čem není poptávka?“ vysvětluje Jiří Jemelka.

7. chyba: Musím to všechno zvládnout sám

Majitel začínající firmy musí počítat s tím, že na začátku bude muset zastat několik rolí najednou. Jak ale jeho společnost bude sílit a tým se rozrůstat, bude potřeba, aby se zaměřil skutečně jen na vedení firmy a naučil se povinnosti delegovat na kompetentní podřízené. V opačném případě se brzy dostaví vyčerpání, stres dosáhne vrcholu a hrozí vyhoření, na což podnikání doplatí.

8. chyba: Pracovat s přáteli je skvělé

Udržovat na pracovišti přátelskou atmosféru je bez diskuzí přínosné, je ale třeba pamatovat na to, že firma není demokratické zřízení a jasné vymezení firemní hierarchie má své opodstatnění. Někdo musí činit rozhodnutí, roztínat spory, a hlavně vést. Při rozhodování o klíčových oblastech, ale i při efektivním řízení lidských zdrojů si majitelé firem nemohou brát ohled na to, že možná raní city svých přátel.

9. chyba: Spolumajitel? Tak pěkně půl na půl

Je to podobné, jako u výše zmíněného přátelství. Firmu jste založili s obchodním partnerem, a proto se vám jeví jako férové rozdělit si její vlastnictví férově padesát na padesát. Oba partneři tak budou mít rovnocenný vliv. Co když ale najednou dojde k zásadnímu sporu? Kdo rozhodne, když jsou oba hlasy stejně silné? Tyto případy je samozřejmě možné ošetřit již dopředu nějakou smlouvou, snazším a mnohdy efektivnějším řešením ale je, když se partneři zkrátka dohodnou, že si jeden ponechá podíl 51%.

10. chyba: Je to moje láska

Stalo se pro vás vaše podnikání „srdcovou záležitostí“? Dělat věci s vášní se mnohdy vyplácí, někdy ale mohou silné city působit jako překážka. „Dejte si pozor na to, aby vás emocionální pouto k vaší firmě nezaslepilo. Podnikání je v prvé řadě racionální činnost, která vyžaduje, abyste se flexibilně přizpůsobili svým zákazníkům a trhu, a to i za cenu, že budete muset například zavrhnout produkt, který jste si s láskou ‚vypiplali‘ jako vlastní dítě,“ upozorňuje Jiří Jemelka. Stejně tak byste svůj začínající podnik neměli stavět na tolik opěvované frázi „Věnujte se tomu, co milujete“. Ne vždy totiž to, co lidé milují dělat, umějí dělat dostatečně dobře. Podnikejte tedy raději v tom, v čem jste dobří a po čem je poptávka, a „srdcovky“ si nechte jako koníček na doma.

Stalo se pro vás vaše podnikání „srdcovou záležitostí“? Dělat věci s vášní se mnohdy vyplácí, někdy ale mohou silné city působit jako překážka. „Dejte si pozor na to, aby vás emocionální pouto k vaší firmě nezaslepilo. Podnikání je v prvé řadě racionální činnost, která vyžaduje, abyste se flexibilně přizpůsobili svým zákazníkům a trhu, a to i za cenu, že budete muset například zavrhnout produkt, který jste si s láskou ‚vypiplali‘ jako vlastní dítě,“ upozorňuje Jiří Jemelka. Stejně tak byste svůj začínající podnik neměli stavět na tolik opěvované frázi „Věnujte se tomu, co milujete“. Ne vždy totiž to, co lidé milují dělat, umějí dělat dostatečně dobře. Podnikejte tedy raději v tom, v čem jste dobří a po čem je poptávka, a „srdcovky“ si nechte jako koníček na doma.Virtuální sídlo firmy - využívají začínající podnikatelé z celého Česka, různé e-shopy, zahraniční společnosti a klienti, který byznys řídí ze svého domácího provozu a potřebují jen sídlo.

Zůstaňte ve spojení

Pokud máte nějaký dotaz, chcete si popovídat,      

dát si se mnou šálek dobré kávy,

tak se neváhejte na mne obrátit.

Rád se Vám budu věnovat.

                          button-kontaktujte-mne                                button-facebook linkedin 

 

 Copyright © 2018 - 2019 / Všechna práva vyhrazena                                                       Ochrana osobních údajů                                                  Prodej firem