fbpx

nove logo2

Ti, co mne sledují pravidelně, vědí, že jsem výkonný ředitel společnosti JIP pro firmy s.r.o., která pomáhá řadě firem při plnění jejich cílů. Mám pro vás dnes rozhovor, který vám pomůže udělat si o této práci lepší představu... 

  • Na které chyby jste v roce 2015 nejčastěji upozorňovali vaše klienty? Byl tento rok něčím specifický?

Obecně se v řadách majitelů i manažerů malých a středních firem objevují z 80 % stále stejné problémy, které se dají shrnout pod pojmy: nedůslednost, nedisciplinovanost, neodbornost, příliš silné ego likvidující spolupráci a nerovnováha v životě i podnikání vedoucí k vyhoření (syndrom burn out). Nejinak tomu bylo v roce 2015. Konkrétně je díky charakteru klientů, kteří se na nás obrací (segment SME), nejčastějším tématem příliš pasivní obchod (nekompetentnost v řízení prodeje, nastavení marketingu a PR), celkový chaos v řízení firmy (špatná organizace práce a procesů, nenastavené kontrolní mechanismy typu KPI´s, reporting, systém porad), špatné hospodaření s firemními financemi (chybí nejen finanční plán, ale i důsledná kontrola a plánování cash-flow firmy) a silné nedostatky ve vedení lidí (o principu „leadership“ bych ani nemluvil).

  • O kolik se průměrně zvýší tržby vašich klientů po využití služeb JIP?

Takhle se to nedá říct, byť chápu, že přesně tohle byste chtěl slyšet. Řeknu proč. Každá firma je individuální, co se týče nastavení systému prodeje a marketingu. Pokud je firma z hlediska obchodu totálně pasivní (na stupnici nula až deset je na nule či jedničce), pak práce na obchodu a marketingu dokáže přinést firmě akceleraci tržeb v podobě i 100 % do jednoho roku. Někdy to není o tržbách, ale o optimalizaci marže – selekce do jakých zakázek firma půjde či ne a tak tržby zůstanou stejné, např. teď v jedné firmě 29mil.Kč za rok, ale oproti předchozímu roku se průměrná marže zvýší z 29 % na 36,5 %, což je v absolutním čísle nárůst přes 1,5 miliónu Kč v marži. Někdy díky optimalizaci dojde ke zvýšení celkového zisku firmy i o 50 %. A např. ve firmě FRIGOMONT došlo dokonce k výraznému snížení tržeb řádově o desítky miliónů korun, ale zvýší se celková ziskovost v poměru k tržbám z 6 na 9 % (což je o 50 %), zisk v absolutním čísle zůstane téměř stejný, ale díky nižším tržbám (díky nižšímu množství práce) se zvýší produktivita celé firmy. Jednoduše řečeno se sníží pracnost, míň se nadřete a vyděláte stejně nebo i maličko víc. Obecně bych mohl říct, že firmám garantujeme min. 10 % nárůst za rok spolupráce (pokud nenastanou výrazné výkyvy na trhu). A je-li firma dobře zavedená a má sales force o počtu např. 6-10 obchodníků, pak je standard zhruba 20 % zvýšení tržeb. Ale znovu opakuji, aby mě někdo nenařkl, u cca. 50 % zákazníků nedojde ani tak ke zvýšení tržeb jako spíše k optimalizaci provozu, zvýšení produktivity práce a s menším úsilím získají více na marži, zisku. V dnešní době Vám valná většina podnikatelů potvrdí trend, že se paradoxně právě víc nadřou, aby něco vydělali – a my jim za stejné úrovně tržeb pomůžeme rychle k tomu, že se naopak nadřou celkově méně. Každá firma má skutečně individuální výchozí podmínky a podle toho na začátku spolupráce s klientem také odhadujeme, jak se spolupráce promítne do čísel – v nákladech, v tržbách, v marži, v zisku. Vzhledem k tomu, že naše služby jsou pro klienta investicí, vždy tam musí být dopad na finance, který dává klientovi ekonomický smysl v duchu poměru „cena – výkon“.

4 otázky na mou práci

  • Jakou dobu potřebujete, abyste klientům pomohli? Změnil se tento údaj za posledních 5 let?

Průměrná délka pomoci klientovi je rok. Máme klienty s dobou kratší, nejkratší je 6 měsíců. A máme klienty, kteří s námi díky spokojenosti spolupracují i více jak 7 let. Ale ten rok je takový průměr. Údaj se za posledních 5 let více méně nezměnil, pouze roste počet klientů, kteří chtějí pokračovat po základním projektu dál – tzn. pomůžeme klientovi a on po nás chce, abychom se do rozvoje jeho firmy angažovali i nadále a dlouhodobě.

  • Očekáváte v roce 2016 nějaký typický problém u firem? Bude tento rok něčím specifický?

Ano, typickým problémem je nedostatek lidí. Tzn. firmy budou zápasit s tím, kdo vůbec „uloví“ nějakého schopného a šikovného zaměstnance. Máme více klientů, které trápí doslova enormní nedostatek pracovníků. Jedna výrobní firma by potřebovala v dílnách okolo 65 pracovníků a v určitou krizovou dobu jich měla jen 25. To je obrovský problém. Máme jiného klienta, který dělá opravdu skvělou cukrářskou výrobu a produkci studené kuchyně a chybí jim až 5 kvalifikovaných cukrářek a kuchařek z celkového počtu 15 pracovnic. To je jedna třetina pracovní síly. Nejinak tomu je, když hledáte jiné profese – ať už jde o technology, obchodníky či manažerské pozice. Obecně je to problém a bude napříč celým rokem, než trochu opadne  ekonomický boom. A on se zase trochu přibrzdí. To je další specifikum, neboť ne všechny firmy budou myslet na zadní vrátka, což je už taková klasika. V souvislosti s nedostatkem pracovníků to např. znamená zbytečně nepřeplácet zaměstnance. Zvlášť ty nové při honbě za tím, aby je firma pro sebe získala. Takže stručně, problémy jsou dva – nedostatek pracovníků a vystřízlivění z ekonomického růstu, které nás bezesporu čeká.


Přijde vám článek zajímavý? Máte chuť se dozvědět více?

Můžete si vybrat některý z mých kurzů

AKTUÁLNÍ KURZY

nebo se mne na cokoliv zeptat

CHCI POLOŽI DOTAZ

nebo si prohlédněte, co všechno nabízím

PROHLÉDNOUT SLUŽBY

 

Zůstaňte ve spojení

Pokud máte nějaký dotaz, chcete si popovídat,      

dát si se mnou šálek dobré kávy,

tak se neváhejte na mne obrátit.

Rád se Vám budu věnovat.

                          button-kontaktujte-mne                                button-facebook linkedin 

 

 Copyright © 2018 - 2019 / Všechna práva vyhrazena                                                       Ochrana osobních údajů                                                  Prodej firem