fbpx

nove logo2

Mnoho firem považuje oblast marketingu stále za cosi podřadného. Důležitější je přece výroba, ekonomika, provoz či obchod. Jedná se však o základní omyl. Proč? Protože marketing je jako rybářská udice, která pomáhá přitahovat... v tomto případě ne ryby, ale zákazníky. S dobrým marketingem přitáhnete pozornost mnoha potenciálních zákazníků. Se špatným či žádným marketingem „lapáte“ naprázdno.

Pokud není dobrý marketing, není efektivní obchod, v ekonomice toho nemáte moc co počítat a není pro koho vyrábět. Zdá se tedy, že v našem postupu teď dochází k jistému, opačnému extrému. Bez dobrého marketingu není v podstatě co a pro koho vyrábět. Je tedy marketing jako činnost firmy před vším ostatním? I tento přístup by byl chybný. Výroba i marketing, i každá další stěžejní činnost firmy je stejně důležitá. A to si opravdu hodně firem (potažmo vedení firem) neuvědomuje. Často ani ne tak záměrně, jako spíše z nedostatku času či díky chybějící energii. Jak tedy onen marketing uchopit a funkčně použít? V první řadě je třeba si uvědomit, že marketing, to není pouhé propagování, inzerování či rozesílání nabídky. Jádro marketingu je mnohem hlouběji – je to komunikace. Stejně jako obchodník komunikuje – tváří v tvář se zákazníkem, tak firma jako taková komunikuje v tváří tvář trhu (mnoho zákazníků dohromady). A smyslem je vytvořit tak efektivní komunikaci, aby zasáhla co největší počet těchto zákazníků (trhu). Aby takováto efektivní komunikace mohla probíhat, a byla opravdu efektivní, je potřeba: 

komunikace

  1. začít komunikovat s co největším počtem svých vlastních lidí (ptát se na názory, snažit se zlepšovat činnost, výrobky, služby), 
  2. komunikovat s co největším „vzorkem“ zákazníků (ptát se jich na názory, zpětnou vazbu, přání), 
  3. vytvářet z bodu č.1. a č.2 závěry – jasná sdělení, která poté zpětně dáváte jako informace „ven“ – tzn. jak zákazníkům, tak zaměstnancům,
  4. vycházejíc z bodu č.3, je potřeba stále a vytrvale hledat nové a zachovávat staré funkční způsoby, jak co nejlépe předat své sdělení druhým.


Z výše uvedeného je zřejmé, že marketing opravdu není záležitostí jednoho, dvou lidí ve firmě pracujících či nějakého oddělení marketingu. Popsaný způsob (kterému říkáme tedy marketing) je spíše způsob myšlení a komunikace, který se týká v podstatě každého, kdo ve firmě pracuje a kdo s firmou přichází do styku. Stejně jako tedy zněl a dodnes zní světem managementu pojem „učící se organizace“, tak bychom mohli říci, že v dnešní době je stále třeba proměňovat naše firmy na „marketingové organizace“ – co do způsobu myšlení. Jde o to stále zlepšovat své výrobky, služby, činnosti ve firmě probíhající, a efektivním způsobem tato zlepšení dávat znát lidem. A to je úkol pro celou firmu, všechny pracovníky. Jedná se totiž o živý proces, který s maximální účinností nemůže vytvořit či ovlivnit pouze jeden člověk (marketér, marketingový pracovník apod.). Co tedy dělat, aby se i Vaše firma stala „marketingovou organizací“? 

  1. začněte se ptát svých lidí na názory, co si myslí, že by se dalo zlepšit
  2. stejně tak se jich ptejte, jak by se dali oslovit zákazníci (vždyť každý z nás je nebo byl někdy zákazníkem – tedy má zkušenost a určitě i představu, jak být oslovován) 
  3. buďte v pravidelném kontaktu se svými zákazníky, abyste měli představu, jak se chovají, jak přemýšlejí, o čem mluví, co je trápí, co si přejí atd. 
  4. dělejte pravidelné minimálně měsíční marketingové porady, kde se sejde nejen marketingové oddělení, ale minimálně celý management a kde přemýšlíte a koncepčně pracujete na marketingu Vaši firmy
  5. měřte účinnost Vašeho marketingu
  6. spolupracujte s marketingovým poradcem, který ví, jak Vaši firmě pomoci k tomu, aby jste se stali „marketingovou organizací“. 

 

Zůstaňte ve spojení

Pokud máte nějaký dotaz, chcete si popovídat,      

dát si se mnou šálek dobré kávy,

tak se neváhejte na mne obrátit.

Rád se Vám budu věnovat.

                          button-kontaktujte-mne                                button-facebook linkedin 

 

 Copyright © 2018 - 2019 / Všechna práva vyhrazena                                                       Ochrana osobních údajů                                                  Prodej firem