fbpx

nove logo2

 • Umění moudře naslouchat
  Umění moudře naslouchat je klíčem k úspěchu, protože tak poznáš moudrost i pošetilost a začneš mezi nimi rozlišovat.

 • Učení se od druhých a důsledky pozorování
  Uč se od ostatních – když budeš pozorně sledovat chyby druhých, můžeš se jich později sám vyvarovat. Můžeš taky začít pozorovat, kdo je šťastný a proč. Procvičuj se v pozorování a sledování lidí kdekoliv… poslouchej, co říkají a dívej se, jak žijí. Udělej si z toho úsudek.

   

 • Mladí lidé a pracovitost
  Mladí lidé by si měli své peníze vydělat sami – dítě se potřebuje naučit pracovat již v šesti letech. Dobrý manažer učí své lidi pracovitosti.

 • Důležitost sebereflexe
  Nauč se formulovat své vlastní zákony a nauč se na ně soustředit. Pomůže Ti to orientovat se ve spletitostech každodenních problémů.

 • Co je základem vůdčí schopnosti
  ženskáZalož školu, jejímž heslem bude: „Učíme charakteru“.

 • Bez čeho nelze dosáhnout úspěchu
  Nelze dosáhnout skutečného úspěchu, aniž by jeho součástí nebyla prospěšnost či služba.

 • Učte se od každého člověka
  Pokud jsi pozorný, můžeš se učit od každého člověka, kterého potkáš, vystříhat se chyb a uvádět do života nové ctnosti.

 • Pamatujte na základní pravdu života
  Jak zaseješ, tak sklidíš.

 • Oceňujte přednosti druhých lidí
  Přejete-li si, aby vešli ve známost vaše přednosti, oceňte přednosti ostatních.

 • Práce krok za krokem, řádek za řádkem
  K cíli běž pomalu a postupně, jako se dítě učí krok za krokem, projdi jeden úkol po druhém (pozn. učení se „řádek za řádkem, naučení za naučením“).

 • Na čem závisí náš úspěch v životě?
  Náš úspěch či neúspěch v životě záleží na tom, nakolik známe, respektujeme a řídíme se zákony života – duchovními zákony, které jsou obsaženy jak v Bibli, tak v křesťanské nauce.

 • Lepší služby, vyšší kvalita, nižší cena
  Měj upřímnou touhu nabídnout lepší služby a vyšší kvalitu za nižší ceny

 • Co je důležité pro posouzení hodnoty podniku
  Při posuzování hodnoty podniku, což je při výběru dobrých investic stěžejní, se za nejdůležitější považuje kvalita vedení (managementu).

 • Etika v obchodě
  Chápej důležitost etiky v obchodě.

   

Zůstaňte ve spojení

Pokud máte nějaký dotaz, chcete si popovídat,      

dát si se mnou šálek dobré kávy,

tak se neváhejte na mne obrátit.

Rád se Vám budu věnovat.

                          button-kontaktujte-mne                                button-facebook linkedin 

 

 Copyright © 2018 - 2019 / Všechna práva vyhrazena                                                       Ochrana osobních údajů                                                  Prodej firem