fbpx

nove logo2

Přemýšlíte o outsourcingu? 5 nevýhod, s nimiž je nutné počítat

Trend outsourcování služeb je na vzestupu. Pro malé a střední firmy je kvůli snaze o snižování nákladů mnohdy nezbytností, zároveň mu nahrává i stav na trhu práce. Využívání externistů má mnoho nesporných výhod, je ale potřeba počítat i s některými nevýhodami a dopředu se připravit na to, jaké problémy mohou kvůli outsourcingu vzejít.

Hlavní výhodu outsourcingu většina firem vidí zejména v úspoře nákladů, personálních i provozních kapacit či v možnosti zaměřit se na svůj klíčový byznys. „Externí služby často pro firmu znamenají i možnost dostat seshrnuti3 k nejmodernějším technologickým trendům a inovacím, jež ony sami nemají možnost implementovat, ať už kvůli nedostatečnému know-how, omezeným financím nebo chybějícímu personálu. Zároveň outsourcování služeb šetří manažerský čas i energii,“ míní Jiří Jemelka, ředitel společnosti J.I.P. pro firmy, jež poskytuje revitalizace a interim management malým a středním podnikům. Výhod tedy outsourcing přináší mnoho. Jak je to ovšem s nevýhodami?

1) „Cizí“ člověk ve firmě

Jedním z nejzávažnějších rizik, jaké mohou firmu při outsourcování práce postihnout, je možný únik citlivých dat či krádež duševního vlastnictví či specifického know-how. „Klíčové je tudíž zabezpečit, aby měli externisté přístup jen k takovým informacím a materiálům, které potřebují pro svou dohodnutou práci. S tím by mělo být spojeno též například bezpečnostní školení, kupříkladu ohledně pohybu ve firemních sítích. Samozřejmostí by pak mělo být smluvní vázání ohledně mlčenlivosti a ochrany informací, čímž si firma zajistí vymahatelnost případných postihů,“ dodává Jiří Jemelka.

2) Nemusejí být na stejné vlně

Je naprostou samozřejmostí, že aby outsourcing fungoval, je třeba si najít spolehlivou a kvalitní externí agenturu. Dobré reference, adekvátní ceny, záruky a spolehlivé smluvní jištění – to vše by si firma měla důkladně prostudovat. Existuje však ještě  jedna oblast, na kterou by se podniky při výběru externí agentury měly zaměřit: sdílení hodnot. Jednoduše řečeno, externí agentura by si v ideálním případě s klientem měla „sednout“  hodnotově. Nebo by je přinejmenším  měla umět alespoň dostatečně respektovat a promítnout do odvedené práce. V opačném případě vzniká riziko, že práce nebude odvedena v nejvyšší možné kvalitě, případně, že se takříkajíc „netrefí“ do firemních standardů či zásad.

3) Snáze se na vás vykašlou

Při outsourcování služeb je vztah firmy a externistů založen na bázi klient–dodavatel, nikoliv zaměstnavatel–zaměstnanec, což s sebou nese svá vlastní specifická úskalí. Ta se sice dají do detailu ošetřit smluvně, přesto je nutné počítat s tím, že míra loajality nemusí být u dodavatelů služeb tak vysoká jako u interních zaměstnanců. Pro externisty je tak mnohdy mnohem snazší spolupráci ukončit.

4) Ztratíte kontrolu nad některými firemními procesy

U externích dodavatelů je samozřejmě problém v tom, že nemáte kontrolu nad tím, jak pracují. Dodržují sjednanou pracovní dobu? Respektují nastavené postupy? A nezpracovávají zakázku třeba nahonem těsně před deadlinem? Monitoring přes různé aplikace či programy je možný, ale znamená další investice a někoho z interních zaměstnanců, který se ho  ujme.

5) Riziko průtahů

Firmy by měly  mít rovněž na paměti, že zatímco finance jim outsourcing může vydatně ušetřit, o čase už to platit nemusí. Určitou dobu si vyžádá samotné sjednání spolupráce a smluvní zajištění, ovšem i při plnění dodávaných zakázek je nutné počítat s průtahy, například kvůli nejasnostem v zadání či dalším nedorozuměním během komunikace. „Při interním plnění úkolu je kdykoliv možné prostě jen proběhnout budovou a domluvit se s kolegy či nadřízenými přímo na místě a jakékoliv úpravy lze řešit ihned. U externistů je všechno tohle ztíženo,“ upozorňuje Jiří Jemelka.

Náš outsourcing marketing je spolehlivý, vyzkoušejte nás.

Zůstaňte ve spojení

Pokud máte nějaký dotaz, chcete si popovídat,      

dát si se mnou šálek dobré kávy,

tak se neváhejte na mne obrátit.

Rád se Vám budu věnovat.

                          button-kontaktujte-mne                                button-facebook linkedin 

 

 Copyright © 2018 - 2019 / Všechna práva vyhrazena                                                       Ochrana osobních údajů                                                  Prodej firem