fbpx

nove logo2

Už v 1.ročníku vysokých škol zaměřených na manažerské obory se učí, že základními manažerskými činnostmi jsou plánování, organizování, vedení lidí a kontrola. Pamatuji si na velmi zevrubné schéma, které obecně zachycovalo, kolik času má vrcholový manažer jednotlivým činnostem věnovat. Plánování cca. 25 % pracovního času, organizování 50 %, vedení lidí 10 % a kontrole 15 %. Teprve po letech praktického života v byznysu jsem pochopil několik podstatných věcí, které s výše uvedeným souvisejí.

  1. Za prvé: díky přemrštěné nabídce různých manažerských metod, technik a nebojím se říci až filosofických spekulací, jsou dnes mnozí manažeři velmi dezorientovaní v tom, co a jak by jako šéfové měli dělat. Přitom nejlepší je jako vždy selský rozum a jednoduchost, který se odvíjí od již výše uvedeného – plánuj, organizuj, vyber a veď lidi, kontroluj. To jsou základní a selské činnosti, které má každý šéf dělat. Začínáte jako šéfové každý rok, každý měsíc, každý týden, každý den s jasnými cíli a prioritami? Tím totiž začíná celý management. Věnujete dostatek času tomu, abyste důsledně organizovali, delegovali? Věnujete svůj čas lidem a konečně, zkontrolujete si pravidelně, co jste jako šéf zadal/delegoval anebo co jste si řekl, že uděláte sám? Některé věci není třeba komplikovat a management firmy je ve své podstatě velmi jednoduchý proces.
  2. Za druhé: byť je popis výše velmi obecný, praxe mi ukázala, že z větší části platí a že jako vrcholový manažer se musím opravdu precizně věnovat
    a/ plánování, které zabere mnoho času,
    b/ organizování lidí, procesů, projektů, finančních a jiných zdrojů, úkolů… přičemž organizování na vrcholové pozici dle mých zkušeností již mnohdy tolik času nezabere, jedná se často o jednorázové a nárazové aktivity, ale je potřeba se jim věnovat pravidelně, na týdenní, max. měsíční bázi,
    c/ důsledné kontrole, která klade vysoké nároky na moji sebedisciplínu a závazek k zodpovědnosti vůči druhým, vůči cílům a úkolům, vůči slibům a dohodám, které jsem udělal.
  3. Za třetí: a v tomto s výše uvedeným schématem de facto zásadně nesouhlasím – totiž, že výběru a vedení lidí se vrcholový manažer věnuje velmi málo času. I různé studie dnes ukazují, že úspěšné firmy a vrcholoví šéfové v nich věnují enormní množství času jak výběru, tak vedení a obecně komunikaci s lidmi. Jsou „tu“ pro lidi. Dle jedné studie je to až 70 % času šéfa. Na škole nás učili cca. 10-15 % času se mám věnovat vedení lidí. Moje zkušenost ukazuje, že jako šéf musím být svým lidem pokud možno on-line k dispozici, lidé musí vnímat, že se mohou na mě kdykoliv obrátit, třebaže na druhou stranu velmi ostře rozlišuji, co mají řešit se mnou a v čem bych je měl vést k větší samostatnosti a k většímu sebevědomí, aby dané věci zvládli sami.

mikromanagement

V praxi se setkávám s mnoha šéfy, kteří dodnes nepochopili, co je účelem vrcholové pozice ve firmě. Že to není obrazně řečeno o tom, aby byli „pupkem světa“, aby v duchu „mikromanagementu“ věděli o všem, rozhodovali o všem a pokud možno co nejvíce dělali oni sami. Dle mého názoru je to přesně naopak. Dobrý šéf, který vede moudře svou firmu, by v ideálním nastavení zdravého fungování podniku měl být naprosto „zbytnou položkou“ pokud jde o operativní fungování firmy. Říkám tomu „clever-management“. Moudrý šéf by dobrým plánováním a preventivním organizováním měl ušetřit mnoho času tak, aby mohl mít dostatek časového prostoru, ve kterém by se věnoval výběru a vedení lidí a jejich kontrole. Měl by mít mnoho času, aby mohl nad věcmi z odstupu přemýšlet.

Zároveň dobrý šéf si uvědomuje, že 1. jako každý člověk má mnoho úkolů, operativy, která souvisí s jeho pozicí, ale že 2. má především jasně danou roli, roli šéfa. Stejně jako v domácnosti má otec rodiny mnoho povinností, má také a především jednu hlavní roli a to je být otcem svým dětem. Pokud pro nedostatek času, protože jste zavaleni mnoha povinnostmi, nemáte čas jako otec být se svými děti a jako šéf nemáte čas na své lidi, těžko vás pak budou vaše děti považovat za víc než za biologického otce a vaši lidé ve firmě za víc než formálně, z organizační podstaty, za svého nadřízeného. A to je pro nás pro všechny, věřím, velmi málo. Svým dětem být otcem a svým lidem být šéfem, to vyžaduje uvědomění, že v záplavě svých úkolů a povinností mám především jednu zásadní roli, být tu pro své bližní, pro své lidi, věnovat jim čas, komunikovat s nimi „do hloubky“, znát je, pomáhat jim zvládat jejich úkoly, rozvíjet je a pomáhat jim růst.

 

 

 

Zůstaňte ve spojení

Pokud máte nějaký dotaz, chcete si popovídat,      

dát si se mnou šálek dobré kávy,

tak se neváhejte na mne obrátit.

Rád se Vám budu věnovat.

                          button-kontaktujte-mne                                button-facebook linkedin 

 

 Copyright © 2018 - 2019 / Všechna práva vyhrazena                                                       Ochrana osobních údajů                                                  Prodej firem