fbpx

nove logo2

Firemní komunikace - základ úspěchu

Neuspokojivá interní komunikace omezuje výkon firmy, snižuje motivaci zaměstnanců, má za následek nekvalitní výsledky celé firmy a zhoršuje vztahy se zákazníky. Vlastně rozhoduje také o náladě ve firmě. Žel patří k nejčastěji zanedbávaným řídícím úkolům. Strategicky promyšlená interní komunikace zabrání i mnoha dalším problémům, které mohou negativně ovlivnit existenci firmy a pracovní prostředí.

 

Nabízíme: leadership  pro manažery

Jak se chybuje?

Neschopnost komunikovat napřímo. Mnoho zaměstnanců se snaží „něco naznačit“ a očekává, že vedení tomuto způsobu „komunikace“ porozumí. Žel se velmi často stává, že k pochopení nedojde, anebo je naznačování pochopeno naprosto jinak.

Vypovídat se u nekompetentních osob. Pokud někoho něco trápí, a přeje si se svým problémem skutečně něco podniknout, musí se někomu svěřit. Namísto toho, aby šel za osobou, která mu je schopna pomoc, jde „si pobrečet na rameno“ spřízněné duši.

Chyba nadřízených. Vedoucí pracovníci neumí dostatečně úkolovat, nekontrolují výsledky práce svých podřízených anebo nepředávají v pravou chvíli potřebné informace.

Nedostatek týmové spolupráce. Zaměstnanci vykonávají výlučně své vlastní úkoly bez vědomosti spojitostí na ostatní.

Jak má komunikace probíhat?

Ať je vaše zpráva jakkoli důležitá, většina lidí vám nebude chtít naslouchat, jestliže se jim nebude líbit, jak mluvíte, říká hlasová odbornice dr. Lillian Glassová.

Dobrá komunikace je pozitivně laděná, bez nadbytečných emocí, jednoduchým, ale při tom s jasným vysvětlením. Ke komunikaci patří také naslouchání. Nesnažte se konverzaci ovládnout.

Smyslem interní komunikace je poskytnout motivující atmosféru, ve kterém mají lidé příležitost učit se, růst a vést organizaci k úspěchu, být společností orientovanou na zákazníky

Nástroje interní komunikace

Plán i program se provádí rozmanitou škálou prostředků. K nejpoužívanějším všeobecně patří:

  • rozhovory,
  • firemní porady,
  • dotazníková zkoumání,
  • průzkumy spokojenosti,
  • analýza materiálů.
leadership pro manažery

Zůstaňte ve spojení

Pokud máte nějaký dotaz, chcete si popovídat,      

dát si se mnou šálek dobré kávy,

tak se neváhejte na mne obrátit.

Rád se Vám budu věnovat.

                          button-kontaktujte-mne                                button-facebook linkedin 

 

 Copyright © 2018 - 2019 / Všechna práva vyhrazena                                                       Ochrana osobních údajů                                                  Prodej firem