fbpx

nove logo2

Až 40 % firem v České republice můžeme označit jako firmy rodinné. Každá třetí ovšem nepřežije více než jednu generaci. Druhou generační obměnu dokáže úspěšně uskutečnit již pouze každý dvacátý rodinný podnik. V praxi se můžeme setkat s několika zásadními chybami, které mohou předání firmy zkomplikovat a majitelům přinejlepším zajistit nejednu bezesnou noc. Které chyby to jsou a jak se jich vyvarovat?

  1. Nedostatečné plánování

Klíčové je celý proces předání opravdu poctivě naplánovat. Plánování by však nemělo začít až v okamžiku, kdy má k předání dojít. „Odečtěte pět let od plánovaného data předání a tehdy byste měli zahájit přípravu předání firmy. Svého nástupce si pečlivě vychovejte,“ upozorňuje Jiří Jemelka, výkonný ředitel společnosti J.I.P. pro firmy působící v oblasti podnikového poradenství se zaměřením na revitalizaci malých a středních podniků. Výměna generací je totiž běh na dlouhou trať. Trvá často v řádu několika měsíců, nezřídka i několika let.

  1. Podcenění výběru nástupce aneb sympatie nestačí

Koho zvolit za svého nástupce? Výběr vhodného kandidáta úzce souvisí se správným načasováním. Pokud budete mít času dostatek, máte větší šanci, že vyberete správně a zároveň si nástupce takříkajíc vychováte. Dvě třetiny zástupců rodinných firem uvádějí, že je cílem firmy, aby podnik převzal některý z rodinných příslušníků. U adepta z rodiny se ale vždy snažte objektivně zhodnotit, zda dotyčný zvládne nejen převzetí firmy, ale bude přínosem pro její další rozvoj. Jen sympatie by ve výběru určitě rozhodovat neměly. Může také nastat situace, že v rodině nenajdete vhodného kandidáta. Poté budete muset vymyslet náhradní řešení a nové vedení hledat v řadách zaměstnanců, úplně mimo firmu, případně podnik prodat.

5 nejčastějších chyb při generační obměně

  1. Do jedné řeky dvakrát nevstoupíš

Důležité také je, abyste si ujasnili svoji roli po předání firmy. Můžete odejít do zaslouženého důchodu anebo se dále podílet na řízení podniku jako člen dozorčí rady či předseda představenstva. „Každopádně jakmile jednou firmu opustíte, nevracejte se do její operativy. Důvěřujte novému vedení, důvěřujte vlastnímu rozhodnutí. Kontrolujte zpovzdálí, strategicky, s časovou periodou jednoho měsíce či kvartálu. Případné výtky a rady svému nástupci vždy říkejte mezi čtyřma očima,“ radí Jiří Jemelka. Jen nová, čerstvá krev totiž může firmu posunout dál.

  1. Proces předání není průběžně vyhodnocován

Kandidáta máte vybraného a proces obměny začal. Dalším vitálním krokem je rozvržení tempa, jakým budete k cíli postupovat a jednotlivé pokroky vyhodnocovat. Tedy zda ve správných termínech všichni postupují do správných pozic. Stanovte si tudíž konkrétní termíny s konkrétními průběžnými cíli. Příkladem může být kompletní převzetí komunikace s klíčovými zákazníky vašim nástupcem do dvou let od zahájení předání.

  1. Absence komunikace směrem k zaměstnancům i zákazníkům

Nepodceňujte komunikaci se svými pracovníky. Pokud budete záležitost držet dlouho pod pokličkou, zaměstnanci nastávající změny určitě vycítí a mohli by mít pocit ohrožení. Případné napětí ve firmě a práce ve strachu o svá pracovní místa či platové ohodnocení by pak mohly mít negativní vliv na jejich chování či přístup k práci. Neméně důležitá je i komunikace s klienty. Včasné seznámení klientů s novým vedením utuží obchodní vztahy a posílí důvěru ve vaši značku.

Tip navíc: Nechte si poradit

Rozvoj rodinného podnikání v České republice pozastavilo období socialismu. Přesto u nás funguje řada rodinných firem. Mnoho zakladatelů však narazí v okamžiku, kdy mají rozhodnout, komu těžce vydřený podnik na sklonku pracovní kariéry předat. V zemích, kde je rodinné podnikání plně rozvinuté, je zcela běžné, že podniky využívají speciální poradenské firmy, které se zabývají poradenstvím v oblasti následnictví a předáváním podniků v rámci generační obměny. Nestyďte se tedy obrátit na odborníky. S předáním firmy se každý potýká zpravidla jen jednou za život. Rady a zkušenosti odborníků v této oblasti tak mohou být nad zlato, jelikož celý proces usnadní a zvyšují šanci, že firma bude i po obměně úspěšně pokračovat ve svém byznysu.

KONTAKT

Zůstaňte ve spojení

Pokud máte nějaký dotaz, chcete si popovídat,      

dát si se mnou šálek dobré kávy,

tak se neváhejte na mne obrátit.

Rád se Vám budu věnovat.

                          button-kontaktujte-mne                                button-facebook linkedin 

 

 Copyright © 2018 - 2019 / Všechna práva vyhrazena                                                       Ochrana osobních údajů                                                  Prodej firem