fbpx

nove logo2


POSTAVÍME VAŠI FIRMU NA NOHY

Naším společným cílem bude zkvalitnit služby vaší nabídky, dostat firmu do plusových položek a mít u zákazníků dobré jméno. Dvěma slovy - efektivní firma. Vše s ohledem na čas pro rodinu. Co vše pro vás mohu udělat: služby.

 

Specializuji se na malé a střední firmy, jejichž počet zaměstnanců je v rozmezí 10 - 300 lidí a obrat v rozmezí min. 10mil. Kč – max. 500mil. Kč.

 

Přijde Vám to zajímavé?

Pokud ano, jistě si kladete otázku: MŮŽE BÝT TOTO PORADENSTVÍ PROSPĚŠNÉ I VÁM? DOMLUVTE SI SE MNOU NEZÁVAZNOU, 15 MINUT TRVAJÍCÍ SCHŮZKU (každá další minuta bude vaše rozhodnutí) NA TEL.Č 603 995 052 NEBO NA jiri.jemelka@btci.cz A ZJISTĚTE VÍC. Na schůzce vám také předložím konkrétní výsledky z poradenství a služeb, které btci.cz poskytuje klientům.

 

 

BOJÍTE SE RIZIKA? NABÍZÍM VÁM JEDINEČNOU VÝHODU:

  1. „ochutnávka“ poradenství zdarma
  2. měsíční spolupráce, během které si ověříte kvalitu služeb
  3. platba za mé služby probíhá ex-post
  • Domluvte si se mnou schůzku, na které vám předložím, kterým klientům jsem již pomohl projektem revitalizace zaměřeným na zvýšení tržeb a zefektivnění řízení firmy. Na společném setkání se pobavíme o vás, o vaší firmě a o tom, jak mohu být užitečný vám. Jako odměnu za váš čas vám zdarma věnuji několik účinných postupů a opatření, kterými můžete velmi rychle zvýšit tržby ve vaší firmě.
  • Když začínám projekt s novým klientem, poskytuji mu bezkonkurenční nabídku – buď si v rámci 1. měsíce spolupráce ověří na výsledcích přínos poradenství pro jeho firmu (a teprve tehdy zaplatí za konzultace) nebo se rozhodne nepokračovat ve spolupráci a pak má tento 1. měsíc spolupráce zdarma.
  • Platba „ex-post“ znamená, že klient platí po celou dobu spolupráce zpětně, ne dopředu. Není nijak vázán k platbě za poradenství. Většina konkurenčních firem chce (a-priory) nejdříve zaplatit za své poradenské služby, případně si jasně stanoví částku, která má být po službě zaplacena. Potom teprve poradenství poskytne. Nabízím vám opačný postup – definujte cíl spolupráce, zhodnoťte výsledky a teprve potom se rozhodněte, zda uhradíte fakturu.
Vyhledat:
Vyhledat pouze:
Nalezeno celkem 42 výsledků.

Jak zvyšovat čistý zisk ve vašem podnikání IV.

... i větších firem - zaměřte se na zvýšení tržeb a na zvýšení produktivity, efektivnosti - a náklady se sníží sami. SKUTEČNÁ HOSPODÁRNOST JE VÝSLEDKEM PRODUKTIVITY A NIKOLIV POUZE SRÁŽENÍM NÁKLADŮ.  ...

4 otázky na mou práci, které vás budou zajímat

... min. 10 % nárůst za rok spolupráce (pokud nenastanou výrazné výkyvy na trhu). A je-li firma dobře zavedená a má sales force o počtu např. 6-10 obchodníků, pak je standard zhruba 20 % zvýšení tržeb. Ale ...

PRODEJNÍ A MARKETINGOVÉ STRATEGIE V 21. STOLETÍ

... y o 60% (meziroční nárůst). Psal se rok 2012. Vzhledem k mým kapacitám a ochraně know-how jsem schopen věnovat se ročně max. 8-10 firmám. Úspěšnost projektů zaměřených na zvýšení tržeb v roce 2011 čini ...

FIREMNÍ PORADENSTVÍ

... se stejnou nedůvěrou s jakou se možná právě Vy nyní díváte na tyto řádky. Např. v jedné firmě z Prahy s 35 zaměstnanci se díky vzájemné spolupráci podařilo během tří měsíců zvýšení tržeb o 18%. Jednalo ...

PODNIKATELSKÉ PORADENSTVÍ

... pro zvýšení tržeb a redukce nákladů. Proč? Nedůvěra, špatné zkušenosti, nedostatek času... Klientům jsem pomohl formou poradenství zvýšit tržby v jejich firmách, třebaže se na začátku spolupráce dívali ...

Jak zvýšit objemu jednoho nákupu

Navýšení objemu jednoho nákupu Př. č.2 prodejního způsobu zaměřeného na navýšení objemu jednoho nákupu: Tento způsob běžně využívají např. prodejci aut. Představte si, že kupujete škodu octavii, která ...

Strategie "klíčových řešení" - část 4.

A NYNÍ VÁM DÁM ÚKOL: Rozfázujte své aktivity v podniku na jednotlivé oblasti. Každou z oblastí pak dál rozfázujte na tolik subaktivit, kolik je jen možné. Tak pokračujte, dokud je možné určitou oblast ...

Strategie "klíčových řešení" - část 3.

POSTUP, JAK NAJÍT KLÍČOVÉ ŘEŠENÍ: Můžete a musíte kontinuálně nalézat lepší cesty, abyste multiplikovali své výsledky. Nepodléhejte pohodlnosti a pocitu uspokojení z toho, že se Vám daří dobře. Kdo ztrácí ...

Strategie "klíčových řešení" - část 2.

Klíčová řešení můžete najít pro všechny oblasti své firmy: provoz, procesy, marketing, prodej, výběr lidí, management postupy, distribuci... Hledání a používání klíčových řešení je nikdy nekončící proces ...

Strategie maximalizace - část III.

Může to, co byste si přáli zlepšit, získat na hodnotě zvýšeným stupněm ryzosti, větší čistotou nebo snížením nečistot v životním prostředí? Mohla by být užitečná jedna nebo více následujících obměn? ...

Strategie maximalizace - část II.

Můžete něco zlepšit tím, že to změkčíte? Mnoho materiálů se stalo prodejnými teprve tehdy, když byly změkčeny (např. umělé hmoty a látky). Můžete něco změkčit v přeneseném slova smyslu, abyste to zlepšili? ...

Strategie maximalizace - část I.

Co chcete vylepšit? Věcnou situaci, nějaký předmět, výrobek, nebo organizační formu, plán nebo postup - o co přesně se jedná? Jak definujete problém a svůj cíl? Jaký je okamžitý stav? Kdo nebo ...

Strategie "klíčových řešení" - část 1.

Váš obrovský nárůst tržeb a růst podniku přijde ruku v ruce s Vaši schopnosti najít či vytvořit něco, čemu říkám tzv. KLÍČOVÉ ŘEŠENÍ. Co je klíčové řešení? "Klíčové řešení" je nekonvenční způsob, čerstvost ...

Strategie "ztracených klientů"

Musíte mít trochu štěstí, abyste získali nového klienta, ale nestojí Vás skoro nic, abyste získali zpět klienta starého klienta, který od Vás odešel. Lidé u Vás přestávají nakupovat ze třech hlavních ...

Strategie pravidelné propagace

Jak si můžete zajistit, abyste byli v srdcích a myslích Vašich zákazníků? Stále s nimi komunikujte a přinášejte hodnotu – to má zajistit Vaše JPP. Když už prodej proběhne, ihned zákazníka oslovte mailem, ...

Strategie balíčků

Př. Během Velké deprese v roce 1929 se snažila firma Kraft company nabízet levný čedar sýr, ale nikdo ho nekupoval. Až jeden lokální obchodník, který se chtěl zbavit přebytečných zásob čedar sýru, začal ...

Strategie garance risk-free

Každý obchod s sebou nese riziko – vždy je min. jedna strana, která se vědomě či podvědomě ptá: „Není to riziko?“ A většinou to riziko je. Proto je důvěryhodné – a klienti to velmi ocení (v podobě zvýšených ...

Strategie snižování bariér vstupu

Většina firem a obchodníků se zaměřuje na zisk z prvního prodeje, na zisk z prvního kontaktu s novými klienty – tím ale rozhodně neusnadňují zákazníkům rozhodnutí, aby nakupovali u nich, spíše naopak. ...

Strategie účelu

Popíšu Vám příběh z vlastního života, který popisuji ve své knize „Prodej, dřina nebo hra“. Tato moje zkušenost je mi vodítkem při mém podnikání a všímám si, jak dobře funguje také tam, kde jsou špičkové ...

Strategie výjimečnosti

... pochopíte, jak přemýšlet o lidech, s nimiž pracujete (klienti, zaměstnanci, dodavatelé) – v dimenzi výjimečnosti každého z nich – jste na počátku cesty k výraznému zvýšení tržeb. Uplatňujte strategii výjimečnosti!!! ...

Strategie silných a slabých stránek

Zachovávejte ty nové řešení, které mají výsledky Pouhým zodpovězením následujících otázek se posunete před 95% podnikatelů v ČR - z nichž mnozí jsou vašimi konkurenty! Pokud si dáte čas na zodpovězení ...

Strategie jedinečné prodejní pozice

Proč od Vás vaši klienti kupují? a) nabízíte unikátní sadu výhod a užitku b) jste lucky boy a máte prostě štěstí, že kupují zrovna u Vás Shodneme se tedy na tom, že nabízíte klientům benefit, výhodu – ...

Maximalizace vašeho potenciálu

Nikdo není 30x chytřejší, nikdo nepracuje 30x víc, než jiní obchodníci a firmy. Přesto, někteří obchodníci a firmy mají výrazně vyšší tržby a lepší výsledky? Proč? Rozdíl je ve způsobu (strategii), jak ...

Vytvářejte co nejvíc kombinací prodejních kanálů

... prodejními způsoby, které v kombinaci násobí prodejní sílu a vedou ke zvýšení tržeb. Pokud Vás zajímá, jaké prodejní kanály můžete použít, kontaktujte Jiřího Jemelku, aby vám pomohl zvýšit vaše tržby. ...

Při prodeji se inspirujte druhými

Při prodeji se inspirujte druhými a nechte si poradit odborníkem na zvyšování tržeb. Možná se sami sebe ptáte, jak Vám někdo jiný pomůže zvýšit objem prodeje, když se sami podobnou otázkou zabýváte celá ...

Jak zvýšit počet nákupů za rok u zákazníka

Inspirujte se velkými společnostmi Př. č.4 zaměřený na zvýšení počtu nákupů za rok: Tento způsob používají např. prodejny s textilem, brokeři, aukční síně, zlatnictví, autosalony, atd. Jsou to tzv. „soukromé ...

Existují tři základní způsoby, jak zvýšit prodej

Zvyšte efektivně prodej ve Vaší firmě Navýšení počtu nových klientů Zvýšení objemu nákupů klientů Zvýšení počtu nákupů klientů za rok Postupně se zaměříme na min. 10% zvýšení v každé z oblastí ...

Strategie prodejních dopisů, prodejních mailů

... apod. platí stejné principy, které byly uvedeny v STRATEGII TESTOVÁNÍ. Nepodceňujte a nezanedbávejte sílu emailů, dopisů a letáků, skrývají obrovský potenciál na zvýšení tržeb!!!  ...

Strategie referencí

Většina firem utrácí mnoho peněz za klasickou, konvenční reklamu, marketing a prodejní programy pro své klienty – a přitom často stačí jen zlomek úsilí a minimální náklady, pokud by ty samé firmy vyvinuli ...

Strategie business partnership

Strategie business partnership využije goodwilu a silných zákaznických vztahů, které má jiná firma se svými klienty – a klienti této firmy jsou také Vašimi potenciálními klienty. Př. Známý autor knih ...

MARKETINGOVÉ PORADENSTVÍ

... keting malých a středních firem, máme za sebou realizaci projektů na zvýšení tržeb skrze zefektivnění marketingu firmy... Nástroje marketingu: Průzkum trhu Marketingová analýza Definování jedno ...

Marketingová organizace

Mnoho firem považuje oblast marketingu stále za cosi podřadného. Důležitější je přece výroba, ekonomika, provoz či obchod. Jedná se však o základní omyl. Proč? Protože marketing je jako rybářská udice, ...

Co je podstatou marketingové strategie?

Odpověď na tuto otázku by se mohla na první pohled zdát složitá, ale ve skutečnosti je jednodušší, než si myslíte. Podstatou úspěšné marketingové strategie je... KVALITNÍ SLUŽBA. Důkaz? Vzpomeňte ...

Co je to KVALITA?

Velmi kontroverzní otázka. Pro někoho je kvalitní např. auto, které má funkci elektrického stahování oken. Vzpomínám si na jednoho obchodního zástupce (zaměstnance mého klienta), který dostal od firmy ...

Nepatrné příčiny, obrovské důsledky

V marketingových strategiích a jejich realizacích jde často o obrovské sumy peněz. Výsledek je očekáván s velkým napětím. O to víc je s podivem, že v určitých situacích firmy přehlížejí detaily, na kterých ...

Marketingová analýza

Do marketingové analýzy patří detailní rozpracování všech marketingových aktivit, které provádíte. Právě tento nástroj vám pomůže pochopit, které oblasti z PR a reklamy máte využívat. Minimálně ...

8. SNIŽUJTE NÁKLADY KONSTRUKTIVNÍ CESTOU

... výrazně škrtat své náklady, stejně svou situaci nevyřeší, naopak, situaci ještě víc zhorší! Zaměřte se na zvýšení tržeb a na zvýšení produktivity, efektivnosti - a náklady se sníží sami  - chce-li např. ...

O mně

... zvýšení tržeb a čistého zisku. Garantuji Vám informace, které jsou o reálných situacích, reálném světě, okamžité aplikaci a opravdu fungují. Zaměřuji se hlavně na praktické rady, které Vám přinesou výsledek. ...

Jaký bude rok 2014 pro malé a střední firmy v ČR?

... zvýšení tržeb, zisku apod. Jednoduché z hlediska naší úvahy, složité a náročné z hlediska realizace. Obě otázky zohledňují základní princip byznysu: přidaná hodnota a schopnost přesvědčit zákazníka, aby ...

Strategie testování

Když H.Ford přijímal nového člověka na důležitý post, šel s ním na oběd a pozoroval ho. Pokud ten člověk solil nebo pepřil jídlo, aniž ho předtím ochutnal, nevzal ho. Znamenalo to totiž, že taková osoba ...

Reference

Zůstaňte ve spojení

Pokud máte nějaký dotaz, chcete si popovídat,      

dát si se mnou šálek dobré kávy,

tak se neváhejte na mne obrátit.

Rád se Vám budu věnovat.

                          button-kontaktujte-mne                                button-facebook linkedin 

 

 Copyright © 2018 - 2019 / Všechna práva vyhrazena                                                       Ochrana osobních údajů                                                  Odkup firem