nove logo2

road

Vyhledat:
Vyhledat pouze:
Nalezeno celkem 47 výsledků.

Reference

... poradenství, provedli jsme firmy klientů skrze projekty revitalizace firmy, vytvořili jsme jim a implementovali fungující obchodní strategie a jejich zaměstnance jsme vzdělávali na seminářích, které se ...

PORADENSTVÍ ...">FIREMNÍ PORADENSTVÍ ...

Manažerské a marketingové poradenství Jiřího Jemelky - business strategie růstu ...veškeré riziko na mne, veškeré výhody pro Vás Bylo by pro Vás zajímavé zvýšit prodej ve Vaši firmě, zvýšit tržby? ...

PORADENSTVÍ ...">PODNIKATELSKÉ PORADENSTVÍ ...

Manažerské a marketingové poradenství Jiřího Jemelky - business strategie růstu ...veškeré riziko na mne, veškeré výhody pro Vás Bylo by pro Vás zajímavé zvýšit prodej ve Vaši firmě, zvýšit tržby? ...

poradenství ...">Virtuální manažerské poradenství ...

Umění moudře naslouchat Umění moudře naslouchat je klíčem k úspěchu, protože tak poznáš moudrost i pošetilost a začneš mezi nimi rozlišovat. Učení se od druhých a důsledky pozorování Uč se od ...

poradenství ...">Manažerské poradenství ...

Když je něco "in", znamená to, že to "frčí" a to zase znamená jednoduchý důsledek pro obchod - tady nejspíš budou točit peníze. V případě manažerského poradenství peníze ne malé. Než se tedy rozhodne ...

poradenství ...">Podnikatelské poradenství ...

 Než se rozhodnete pro případné podnikatelské poradenství, dobře si ujasněte několik faktů: co chci podnikatelským poradenství dosáhnout? co tedy očekávám od člověka, který poradenství pro podnikatele ...

PORADENSTVÍ ...">MANAŽERSKÉ PORADENSTVÍ ...

... co mají dělat? Pokud máte dojem, že na tyto otázky byste odpověděli vesměs kladně, potom by Vaší firmě zcela určitě pomohlo manažerské poradenství formou tzv. REVITALIZACE NEBOLI OZDRAVENÍ FIRMY. ...

PORADENSTVÍ ...">MARKETINGOVÉ PORADENSTVÍ ...

MARKETINGOVÉ PORADENSTVÍ Na trhu je v České republice k dispozici nepřeberné množství firem poskytujících marketingové poradenství. Tyto firmy Vám nabídnou služby jako je marketingová analýza, průzkum ...

Chystáte se začít podnikat?

... nahodile, ale podle předem daných, naplánovaných a dlouhodobých záměrů,“ říká Jiří Jemelka, ředitel společnosti J.I.P. pro firmy, jež malým a středním podnikům mimo jiné poskytuje i poradenství právě ve ...

PODNIKATELSKÉ KNOW-HOW V OTÁZKÁCH A ODPOVĚDÍCH

ROZHOVOR V ČASOPISE STARTING UP DO HLUBIN PODNIKÁNÍ S JIŘÍM JEMELKOU... Když jsem požádala Jiřího Jemelku, člověka, který se dlouhá léta zabývá poradenstvím pro podnikatele a firmy, o rozhovor, netušila ...

5 nejčastějších chyb při předání rodinného podniku

... předání a tehdy byste měli zahájit přípravu předání firmy. Svého nástupce si pečlivě vychovejte,“ upozorňuje Jiří Jemelka, výkonný ředitel společnosti J.I.P. pro firmy působící v oblasti podnikového poradenství ...

Business pravidla Warrena Buffetta

Je jedno, jestli patříte mezi začínající podnikatele nebo se řadíte mezi ostřílené businessmany – inspirace od jiných, zejména zkušenějších a úspěšnějších lidí je vhodná vždy. Warren Buffett se o tom rozepsal ...

TIGEMMA, spol. s r.o. | Milan Sečkář - jednatel

... koučink či externí poradenství, zkrátka mít někoho z venku, kdo přináší nový pohled a zkušenosti z jiných firem, jsem ale měl již delší dobu. Spolupráce začala procesně-personálním auditem, kdy se vybral ...

POUŽÍVEJ PRAKTICKÝ OBCHODNÍ „SELSKÝ ROZUM“

Je s podivem, jak mnoho podnikatelů a manažerů dělá rozhodnutí, která bych mohl nazvat podivná, roztodivná, nepochopitelná a hloupá. Zdá se, že nejen pod tíhou vysokoškolské teorie (knihy tipu „525“ způsobů, ...

UPŘÍMNOST, ODVAHA, NESOBECTVÍ – ZÁKLADNÍ CTNOSTI PODNIKATELE

Udejte svému nejen podnikatelskému životu směr pomocí tří hvězd – upřímnosti, odvahy, nesobectví. Z nich pak plynou všechny ostatní ctnosti… Kdo se jich drží a nehledá úspěch, dosáhne úspěchu největšího. ...

KLÍČEM K POSTUPU JE TO, ŽE SE NEUSTÁLE NA NĚCO PTÁŠ

Základem řešení neřešitelných problémů nejen v managementu je fakt, že se člověk nestylizuje do pozice „efektu“, ale naopak, neustále se „proaktivně“ snaží najít odpověď jak to udělat. Nejlepší „přátelé“ ...

MĚJ UPŘÍMNOU TOUHU BÝT LEPŠÍ

  Vidím velký problém u mnoha současných vedoucích pracovníků. Potýkají se s něčím, co nazývám „zahnízdění“. Dostanou se zkrátka na nějakou manažerskou pozici a na ní se zahnízdí. Spokojí se s tak říkajíc ...

Kdo buduje firmy, státy, civilizace…

Žádná firma, národ, civilizace... nic z toho nebylo vybudováno lidmi, kteří se spoléhali na druhé, aby se o ně postarali. Vše mohlo být vybudováno jen díky lidem, kteří se spoléhali sami na sebe.  Pracovali ...

Hledej, co je pro lidi užitečné, a dělej to…

Když jsem coby mladý manažer začínal na svých prvních vedoucích pozicích, vždy mě zajímalo, co ode mne můj šéf očekává. Nejen při nástupu do práce, ale posléze velmi pravidelně jsem své nadřízené bombardoval ...

Vůle bojovat

Každý nový den s sebou přináší nové možnosti pro ty, kteří neztrácejí víru v sebe sama a kráčejí s hlavou vzhůru. Nikdy nikdo nespatřil kohouta s hlavou sklopenou. Odvaha začít a vůle vytrvat jsou nezbytností ...

Růst podniku nebo zušlechťování člověka/lidí?

Žádný opravdový podnikatel nikdy nevkročil na cestu trvalého úspěchu jiným způsobem než tvrdou, inteligentní prací, provázenou vyslouženou dobrou pověstí a charakterem. Proto si myslím, že nejdůležitější ...

Modlitba

Značný podíl na úspěchu má modlitba a společné modlitby zvláště. J. C. Penny vybudoval jednu z největších maloobchodních společností, která byla založena přímo na principech bratrství a víře v Boha. Dalším, ...

Zákony života

Odhaluj zákony života. Zákonem života je pravdomluvnost - slovo zavazuje. Zákonem života je spolehlivost - pokud řeknete, že určitý výrobek bude připraven v úterý odpoledne, bude připraven v úterý odpoledne. ...

Skromnost

Člověk vedený v dětství ke skromnosti vděčí své rodině za větší dědictví než ten, komu rodina zanechala velký majetek. I bez tohoto „dědictví“ si lze skromnost osvojit. Je těžké snížit svůj standard, pokud ...

Učení má ohromný význam a to po celý život

Učení má ohromný význam a to po celý život. Mnozí z nás se však přestávají učit úderem konce povinné školní docházky. V té chvíli však ten opravdový proces učení teprve začíná, stejně jako v případě předškolního ...

Co je důležité, když začneme pracovat?

Jakmile začneme pracovat, měly by se knihy stát ještě důležitějšími, než když jsme byli na škole, ale kolik lidí doprovází své pracovní zkušenosti konfrontací s různými pohledy odborníků, praktiků, poradců ...

Zvítězte na trhu tzv. PŘEUČENÍM konkurence

Razím zásadu: každý den se nauč něčemu novému. Kladu velký důraz na učení, pravidelné vzdělávání a rozvoj pracovníků. Pokud probíhá např. pravidelné měsíční školení obchodních dovedností prodejců, pak ...

INEX SPEDITION s.r.o. | Josef Dvořák, majitel a ředitel

...  činností a ziskovosti. Jelikož jsme vnímali, že firma potřebuje učinit zásadní a možná i radikální změny ve fungování celé společnosti obrátili jsme se na společnosti zabývající se poradenstvím firmá ...

Moudrý se ovládne

Hlupák soptí, co mu dech stačí, ale moudrý se vždycky ovládne. (Přísloví 29,11) Musím se přiznat, že vzhledem k tomu, že jsem cholerik plný emocí, je pro mne výzvou neustále pracovat na tom, abych ...

Za dobré odplácet zlým?

Tomu, kdo za dobré odplácí zlým, zlo se nehne z domu. (Přísloví 17,13) Setkávám se s lidmi, mnou nevyjímaje, kteří se snaží hledat příčiny věcí. Aneb dle zákona kauzality "příčina - následek" se snaží ...

Pýcha předchází pád

Srdce člověka bývá před pádem zpupné, kdežto slávu předchází pokora. (Přísloví 18, 12) Ještě jako student VŠB v Ostravě, když jsem končil obor ekonomika a management, jsem se v rámci psaní diplomové ...

O podnikání jinak...

Náš PODNIK je škola, události,zaměstnanci a obchodní partneři jsou učitelé, úspěch je maturita a konečný charakter je diplom, který člověk dostává od Boha.

Kde je skutečné bohatství

Skutečná síla a bohatství by měla být v nás; ne v našich obydlích, postavení, či ve vnějších úspěších, ale jen a jen v naší podstatě.

Kdo má poslední slovo

Někdy je děsivé sledovat úspěch, jak přichzí dokonce i k psancům, tak hladce… Ale věřím, že je stejně nakonec nutné spoléhat se na charakter, protože je stejně tak mocnou silou ve světovém konfliktu ...

Aktivní tvorba charakteru

Charakter a odvahu nevybudujeme zbavením člověka jeho iniciativy a nezávislosti. Člověk se nestává lepší tím, že „pouze“ nekoná zlo ani tím, když se vyhýbá náročným úkolům. Je třeba konat dobro a ...

Peníze

Jak člověk zachází s penězi je rozhodující při zkoušce jeho povahy – jak je dokáže vydělat a jak utratit.

Zůstaňte ve spojení

Pokud máte nějaký dotaz, chcete si popovídat,      

dát si se mnou šálek dobré kávy,

tak se neváhejte na mne obrátit.

Rád se Vám budu věnovat.

                          button-kontaktujte-mne                                button-facebook linkedin 

 

 Copyright © 2018 - 2019 / Všechna práva vyhrazena                                                       Ochrana osobních údajů