nove logo2

bez terminu

Vyhledat:
Vyhledat pouze:
Nalezeno celkem 51 výsledků.

MANAGEMENT

Manažerské vzdělání zkušenostmi Právě jste na stránce, která je věnována hlavně vedení firmy, jejim problémům apod. Díky tomu, že jsem v managementu řady firem (viz Bio), tak mám možnost nasbírat řadu ...

LEADERSHIP

Leadership pro manažery i podnikatele Vedení lidí rozhodně není jednoduchá záležitost. V článcích této kategorie se dozvíte vše o vedení lidí, leadershipu a efektivním managementu. Zodpovíme otázky jako ...

Interim manažer pomůže (nejen) při krizi

Je lepší řešení najmout na manažerskou pozici vlastního zaměstnance, či interim manažera? To je otázka, kterou si klade snad každé vedení firmy, která se může ocitnout v krizové situaci. Pojďme se na téma ...

Chystáte se začít podnikat?

... rozrůstat, bude potřeba, aby se zaměřil skutečně jen na vedení firmy a naučil se povinnosti delegovat na kompetentní podřízené. V opačném případě se brzy dostaví vyčerpání, stres dosáhne vrcholu a hrozí ...

Nešvary pánů obchodníků

... vede.Každý obchodník si během své praxe vybuduje návyky pro úspěšné vedení obchodní schůzky. Postupně se však mezi ně infiltrují také zlozvyky. Ty mohou ve výjimečných případech i pomoci, zvlášť když se ...

PŘECHOD V PODNIKÁNÍ

... ředitel, výrobní ředitel a ekonom,“ upřesňuje Petr Motyčka. Správně provedený přechod z malé ke střední firmě vede ke spokojenosti všech lidí ve firmě. Zaměstnanci ví, co od nich vedení očekává a v jaké ...

Jak vést své zaměstnance ke kreativitě

... je vedení firmy od nových nápadů aktivně odrazuje. Kreativní prostředí otevřené novým nápadům můžete ve své firmě budovat správnou interní komunikací, podporou otevřenosti, zajištěním inspirativního prostředí ...

Jak se vypořádat s příživníky ve firmě?

... Neschopnost není diagnóza, je to aktuální stav, s nímž se vždy dá něco dělat. Ale musí být vůle (onen pracovník musí chtít) a dobré vedení (nadřízeného či obecně managementu firmy), aby se proces růstu ...

Nové trendy vedoucí k rozvoji společností

Jaké jsou aktuální světové trendy v oblasti vedení firem pro efektivní chod, spokojenost zaměstnanců nebo inovativní myšlení, které může zajistit rozhodující konkurenční výhodu? V dnešní době je ...

Unikátní garance, kterou jinde nezískáte

... vedení firmy o nutných změnách  nebo jsme se s takovým scénářem setkali jen výjimečně?   Jedná se opravdu o velmi výjimečné situace, že by klient neviděl pozitivní změny a výsledky, a tudíž využil ...

Nejčastější příčiny ztráty motivace u pracovníků

... Pak ale vedení firmy vezme dalšího člověka, např. svářeče. Protože žádného nemůže na pracovním trhu najít, nabídne tomu, který přijde, o 10 i 20 % vyšší mzdu, než stávajícímu svářeči. Stávající svářeč ...

Jak zvyšovat čistý zisk ve vašem podnikání IV.

... radit a "být všude". Většina zaměstnanců potřebuje osobní vedení, chtějí pracovat pro člověka, ne pro administrativní systém. Když odbyt klesá a firma je v ohrožení, má její šéf sedět v kanceláři a dáva ...

Jak zvyšovat čistý zisk ve vašem podnikání II.

... svých problémů, aby se snažili poctivě vyřešit otázku, proč dochází k takovému propadu a jak tyto příčiny ošetřit, aby se situace vyřešila, vzalo si vedení firmy další 5 miliónový úvěr. Ten se však dané ...

PODNIKÁNÍ JE ŘEČ ČÍSEL

... příběh, ve kterém jistá nejmenovaná farmaceutická společnost chtěla propagací a reklamou podpořit prodej svého produktu – prášku proti bolesti hlavy. Do kampaně dali cca. 10mil.Kč. Vedení dané firmy následně ...

4 otázky na mou práci, které vás budou zajímat

... financemi (chybí nejen finanční plán, ale i důsledná kontrola a plánování cash-flow firmy) a silné nedostatky ve vedení lidí (o principu „leadership“ bych ani nemluvil). O kolik se průměrně zvýší ...

5 nejčastějších chyb při předání rodinného podniku

... budete muset vymyslet náhradní řešení a nové vedení hledat v řadách zaměstnanců, úplně mimo firmu, případně podnik prodat. Do jedné řeky dvakrát nevstoupíš Důležité také je, abyste si ujasnili ...

ROZHOVOR: Jak motivovat obchodníky? 5. díl

... příliš prodeje, málo správy, příliš řízení, málo vedení, přílišné soustředění na věci, malé soustředění se na oddanost, příliš hodnot 21. století, málo hodnot 18. století, příliš „úspěchu“, málo charakteru. ...

ROZHOVOR: Jak motivovat obchodníky? 4. díl

... mají víceméně marginální přínos a s bídou si vydělají na svoji mzdu. Nevím proč, ale mnozí obchodníci považuji za úspěch a dobrý výsledek i jen toto. Přesto se k nim vedení firmy chová jako ke korunním ...

ROZHOVOR: Jak motivovat obchodníky? 3. díl

... firmy pracovat při vedení týmu?                 Je dobře, že je pro obchodníky právě toto důležité. Víte, někdy je lepší jednoduchost než cokoliv jiného, a také si často opakuji pravidlo „keep it simple, ...

Historie podnikání ve Starém zákoně – Josef z Egypta

... tomto místě se ukazuje Josefova obrovská a neochvějná důvěra v Boha a v Jeho vedení. Z této jeho přednosti pak pramení Josefova vytrvalost a trpělivost, s kterou snáší veškeré protivenství a zkoušky, jež ...

Budujte nové a trvalé hodnoty II.

Můj otec založil vydavatelskou společnost Lebhar-Friedman v roce 1925. Jedna z jeho hlavních hodnot v podnikání byla zásada: „Jednej s lidmi tak, jak si přeješ, aby oni jednali s tebou.“ „Nikdy nepodváděj. ...

PRODEJNÍ A MARKETINGOVÉ STRATEGIE V 21. STOLETÍ

... a 80%. Veškeré čísla a výsledky je možné doložit reportingem, statistikami či uvedením kontaktu na konkrétní podnikatele, manažery. Je možné vyžádat si reference. Přemýšlím, jak být dál prospěšný ví ...

Budujte nové a trvalé hodnoty

Budete-li na rohu vaší ulice prodávat „párek v rohlíku“, nejspíše moc velkou díru do světa neuděláte – pokud se vůbec uživíte. Chcete-li vybudovat něco trvalého, snažte se vytvořit hodnotu, díky níž ...

EXKLUZIVNĚ O LEADERSHIPU

... jak účinněji vést své spolupracovníky, jaké má manažer dostupné metody a postupy k vedení lidí, k jejich hodnocení a k přípravě podřízených na další kariéru. A kapacita je pouze 12 účastníků na jedno ...

Získejte ty správné lidi

Můj dřívější šéf mi dal tuto radu: „Zapomeň na všechny ty marketingové kecy. Obávej a starej se především o to, jaké lidi najímáš. Zaměř se na to, abys dosadil správné lidi na správná místa v tvém týmu… ...

Zmenšete své ego

Je celkem běžné, že necháváme svá ega řídit naše byznys rozhodnutí. Často po mnoha letech zjistíme, že je to právě naše tvrdá práce, inteligence, schopnosti a dovednosti díky kterým náš byznys vzkvétá, ...

Hledej, co je pro lidi užitečné, a dělej to…

...  Nebyla to z mé strany žádná manipulativní technika, pouze jsem chtěl dělat svou práci dobře a tak, aby bylo vedení firmy spokojené. Díky tomuto přístupu jsem byl schopen vidět, co se odehrává v hlavě ...

Co Tě naučí druzí lidé…?

Zjistil jsem, že pokud člověk s vnímavou pozorností „skenuje“ druhé lidi, velmi často zjistí minimálně v hrubých obrysech, proč daní lidé jsou tam kde jsou a dělají to, co dělají. Proč jsou  buď úspěšní ...

Jak se rodí lídr?

Lidé, kteří vedou dřív či později ostatní, jsou jako včely či mravenci. Nikdy neztrácejí svůj čas – učí se, čtou si, píšou, sebezdokonalují se, tvoří, neustále studují praktické aspekty života. Zkoumají, ...

Virtuální manažerské poradenství

... se za nejdůležitější považuje kvalita vedení (managementu). Etika v obchodě Chápej důležitost etiky v obchodě.    ...

AUDIT FIREMNÍ KULTURY

... a vedení firmy důvěřující zaměstnanec pracuje uvolněněji, rychleji a kreativněji. Projevuje více zájmu o spolupráci a komunikaci. Ve finále je tudíž i produktivnější ve své práci a s menším množstvím vstupů ...

MFP paper s.r.o. | Marek Filípek, jednatel firmy

...  byla také analýza provozu telemarketingu a následné změny v jejich pracovních postupech. Strategický workshop s vedením firmy měl za výsledek jak zásadní rozhodnutí tak i vznesl mnoho nových otázek, ja ...

INEX SPEDITION s.r.o. | Josef Dvořák, majitel a ředitel

...  kdy vedení společnosti nejen hodnotilo uplynulé období dvou desetiletí, ale především analyzovalo stávající stav a další směřování společnosti v budoucnu. V uplynulých zhruba dvou letech došlo k velk ...

Tomáš Baťa o nasazení

Na vánoční svátky bylo třeba více peněz pro dělníky. Sjezdil jsem celé tehdejší Rakousko, abych vybral peníze za dodané zboží od drobných odběratelů. Bylo mokro a já byl téměř bos. Psal jsem sestře, ...

Tomáš Baťa o tom, jak se stavět k závazkům

V tu dobu bratr nastupoval tříletou vojenskou službu. Když jsme si uvědomili, že těch směnek běhá po světě ještě za 8000 zlatých, a vedle toho, že je ještě několik tisíc zlatých dluhů nesměnečných, kdežto ...

Tomáš Baťa o tom, jak získal vztah k práci

Jako kus ledu se nerozpustí rázem, když jej hodíte do sebevětšího žáru, tak také moje touha být podoben pánům (bohatým), nebyla rázem překonána. Proto umístil jsem svůj verpánek první čas do takového ...

Tomáš Baťa o záporné obchodní bilanci

Tenkrát jsem poznal, že schodek v obchdoní bilanci neznamená ještě bankrot. V aktivech neoceňuje obchodník svoji energii, pracovitost a obchodní nadání, a přece to jsou veliká aktiva. Pro věřitele ...

Tomáš Baťa o dluhu a konkurzu

Do té doby nelámal jsem si nikdy hlavu rozjímáním, co je to konkurs. Smál jsem se třeba podvědomě heslu: "Však na dluhy neteče" atd., ale teď jsem se díval konkursu přímo do očí a počaly se mi ježit vlasy. ...

Tomáš Baťa o životě

Náš život je jediným předmětem na tomto světě, který nemůžeme považovat za své soukromé vlastnictví, neboť jsme ničím nepřispěli k jeho vybudování. Byl nám jenom propůjčen s povinností odevzdat ...

Naši lidé se navzájem nebojí otevřeného vyjádření názorů

... věci, může rozšířit moje vědění a znalosti. Stále při tom máme týmového ducha a vzájemně se respektujeme – výsledkem je vzájemná synergie – objevení vysoce tvůrčího řešení. Každý člověk sám nezvládne mnoho. ...

Síla pochvaly

... je skvělé“, pochválil ho John D. „Nevěš hlavu, ostatně ta správná odpověď nás obvykle napadne až cestou ze schodů“. TAJEMSTVÍM ÚSPĚCHU VEDENÍ LIDÍ JE UPŘÍMNÉ A POHOTOVÉ UZNÁNÍ A OCENĚNÍ.      ...

Efektivní porada

... sám za sebe prezentuje plán/priority na příští TÝDEN – 2-3 minuty na pracovníka vedení firmy prezentuje výsledky firmy za uplynulý TÝDEN (jinou periodu) (cca.5-10minut) + vyhodnocení... provozní věci ...

Strategie maximalizace - část II.

... i sobě samému, sportovní trénink nebo vedení čar na výkresu. Můžete věc, kterou chcete zlepšit, učinit snadněji k dostání, snadněji přístupnou, použitelnou? Udělat věc poněkud snáze přístupnou, to je jis ...

5 P´s

Dostal jsem dobrou radu v americkém námořnictvu, něco, co se nazývá 5 P´s: „Prior planning prevents poor performance.“ (Ve volném překladu: Plánování s předstihem chrání před chabými výsledky.) Ať ...

Všechno nebo nic...

Můj mentor, Gunter Petz, mi jednou řekl: „Poloviční věci je mrhání peněz.“ Pokud jdeš něco dělat, dělej to správně, naplno, se 100%ním závazkem. Leon Dreimann Výkonný ředitel Salton Inc.

Plánuj na dlouhé období, přikazuj na krátké období

Andre Horn, pozdější finanční ředitel Joy Manufacturing Company mi nabídl hodnotnou radu pro integrování akvizice (a tato rada se dá aplikovat na jakýkoliv velký projekt): „Dělej to jako francouzská kavalérie: ...

Lidé udělají, co měříš a kontroluješ

Nejlepší rada, jakou jsem kdy o byznysu dostal, pochází od mého otce, F.J. Drakemana, mezinárodního byznysmena. Řekl mi: „LIDÉ UDĚLAJÍ, CO MĚŘÍŠ A KONTROLUJEŠ.“ To neznamená pouze se soustředit na výroční ...

Nemějte stres z věcí, které nemůžete kontrolovat

V počátcích mé kariéry u Chicago White Sox, kdy jsem pracoval v administrativě, mi pozdější generální ředitel Roland Hemond poradil, abych se nestresoval z toho, co nemůžu kontrolovat a zůstal zaměřený ...

Zůstaňte ve spojení

Pokud máte nějaký dotaz, chcete si popovídat,      

dát si se mnou šálek dobré kávy,

tak se neváhejte na mne obrátit.

Rád se Vám budu věnovat.

                          button-kontaktujte-mne                                button-facebook linkedin 

 

 Copyright © 2018 - 2019 / Všechna práva vyhrazena                                                       Ochrana osobních údajů